JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 14 Öğretim Gör., 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Gör. alınacak

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK672079
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
İlgili Yönetmelik
:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN;

1. Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek-1 çizelgede belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

2. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş puan (100) ve üstünü almak,

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

3. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,

c. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70) puan almış olmak,

ç. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d. Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda ;

(1) Aşağıdaki bölümlerin birinden mezun olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.)

(a) İngilizce Öğretmenliği,

(b) İngilizce Mütercim Tercümanlık,

(c) İngiliz Dili ve Edebiyatı,

(d) Amerikan Kültür ve Edebiyatı,

(e) İngiliz Dil Bilimi,

(2) 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından son üç yılda en az (85) puan veya uluslararası geçerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

e. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,

f. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi olmak,

g. Araştırma Görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4. MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.

5. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

a. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların;

(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;

(2) Özgeçmişi,

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,

(6) YDS Sonuç Belgesi,

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.)

(8) 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

(9) JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği,

(10) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(11) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

(12) Yayın listesi (ÜAK formatında),

(13) Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak;

b. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların;

(1) Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;

(2) Özgeçmişi,

(3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

(4) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

(5) Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,

(6) YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi

(7) Adli sicil belgesi (www.türkiye. gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.)

(8) 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,

(9) 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

(10) Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

6. Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

7. Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

8. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

10. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi : 29 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2019

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM ŞARTLARI
S.No Unvanı Adet Birimi Ana Bilim Dalı/ Alanı Açıklamalar
1 Öğretim Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Temel Hukuk (Hukuka Giriş) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Tercihen; -Kadına Yönelik Şiddet -Aile Hukuku -Çocuk Hakları alanlarında çalışma yapmış olmak.
2 Öğretim Görevlisi 2 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
3 Araştırma Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
4 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak.
5 Öğretim Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini İdare Hukuku alanında yapmış olmak.
6 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (Ceza/Ceza Muhakemesi) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak. Doktora tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.
7 Öğretim Görevlisi 2 Fakülte Dekanlığı Kamu Hukuku (Ceza/Ceza Muhakemesi) Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş olmak. Yüksek lisans tezini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak.
8 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Güvenlik Hizmetleri (Yönetim ve Organizasyon) Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında Y.Lisans yapmış olmak. Doktorasını Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında yapmış olmak. Örgütsel Davranışlar konusunda çalışmaları bulunmak.
9 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Güvenlik Hizmetleri (Psikoloji) Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji veya adli psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans veya doktora tezinde adli psikoloji, suç psikolojisi, suçlu psikolojisi, suç ve suçlu profilleme konularından birini çalışmış olmak ve bu alanlara ilişkin akademik çalışmaları bulunmak.
10 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Güvenlik Hizmetleri (Sosyoloji) Sosyoloji, Kriminoloji, Ceza Adaleti veya Suç Araştırmaları alanlarından birinde Y.Lisans yapmış olmak. Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Y.Lisans ve Doktora tezinde suçla ilgili alanlarda çalışma yapmış olmak. Suçla ilgili alanlarda akademik çalışmaları bulunmak.
11 Doktor Öğretim Üyesi 1 Fakülte Dekanlığı Sosyal Bilimler (Kurumsal İletişim) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. Tercihen İkna, Referik (söylem/hitabet), Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Medya Okuryazarlığı alanlarında sertifikaya sahip olmak veya çalışma yapmış olmak.
12 Araştırma Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Sosyal Bilimler (Kurumsal İletişim) İletişim Fakültesi İletişim veya Halkla İlişkiler mezunu olmak, Yüksek Lisans Tezini İkna edici iletişim ve ileri mülakat teknikleri veya kalabalık yönetimi konularından birinde yapmış olmak ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanında Doktora Yeterlilik aşamasını geçmiş olmak.
13 Öğretim Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Sosyal Bilimler (Türk Dili) Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak, Türkçe eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
14 Öğretim Görevlisi 1 Fakülte Dekanlığı Yabancı Diller (Türkçe) 1. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak; Türkçe eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ya da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında sertifikaya sahip olmak ve en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak 2. Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.
15 Öğretim Görevlisi 6 Fakülte Dekanlığı Yabancı Diller (İngilizce) 1. Aşağıdaki bölümlerin birinden lisans mezunu olmak, (İngilizce Öğretmenliği dışındaki programlardan mezun olanların ‘Pedagojik Formasyon’ almış olması gerekmektedir.) a. İngilizce Öğretmenliği, b. İngilizce Mütercim Tercümanlık, c. İngiliz Dili ve Edebiyatı, d. Amerikan Kültür ve Edebiyatı, e. İngiliz Dil Bilimi,

2. 01 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yukarıdaki programlardan lisans mezunu olanların en az 5 (beş) akademik yıl orta öğretim veya yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme tecrübesi olmak veya yukarıdaki programlardan mezun olanlardan, ‘Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Eğitimde Program Geliştirme’ ve ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanları ile İngiliz Dili Eğitimi (ELT) alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlarda en az 2 (iki) akademik yıl orta öğretim veya Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce alanında ders verme tecrübesi olma şartı aranır.

b. Başvuru Form ve Örnekleri:

1. Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız.

2. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

3. Özgeçmiş ve Eserler Listesi Örneği İçin Tıklayınız.

4. Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Puanlama Sistemi Tablosu İçin Tıklayınız.

5. JSGA Ayrıntılı Puan Tablosu İçin Tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR