İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 Öğretim Üyesi alıyor

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK710002
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 21.05.2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- İstenen Belgeler

a) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 21.05.2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun, Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Mimarlık Fak. Mimarlık Doçent 1 1

Doçentlik kadrosuna atanmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümlerinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını ise mimarlık temel alanı ve mimarlık bilim alanından almış olmak. Mimari tasarım, tasarımda bilimsellik, kırsal mimari ve kentsel mekan konularında uluslararası ve ulusal dergi, sempozyum ve kitaplarda yer alan yayınlara sahip olmak. İlgili konularda mimari proje ve araştırma çalışmaları yürütmüş olmak; lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermiş olmak.

Mühendislik Fak. Çevre Müh. Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Çevre Mühendisliği lisans ve doktora derecelerine sahip, uluslararası doktora sonrası araştırmalarda yer almış, kalıcı organik kirleticilerin degradasyonu ve remediasyonu konularında çalışmaları ve alanda etkili dergilerde yayınları olmak.

Mühendislik Fak. Makina Müh. Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Robotik, giyilebilir algılayıcılar, eylemsizlik algılayıcıları ile konum belirleme, dokunma algılayıcıları, insan-robot etkileşimi ve yapay öğrenme alanlarında araştırmaları ve yayınları olmak.

Mühendislik Fak. Makina Müh. Doktor Öğretim Üyesi 1 4

Hesaplamalı biyomekanik, hareket yakalama sistemleri ile MR destekli ultrasonik terapi sistemleri alanlarında araştırma ve yayınları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR