İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 Araştırma Görevlisi alıyor

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK709998
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
24
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden

Enstitümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ( 2547 SK’nun 50/D maddesi uyarınca ) alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekir.

3- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- 06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.

5-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 21.05.2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı uyarınca)

6- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

8- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9-Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri kabul edilir. E-Devletten alınan mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim edecektir.

10- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe ve Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ ) adresinde yer alan araştırma görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

4- Yabancı Dil Belgesi

5- Lisans ve varsa Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi (onaylı belge)

6- Lisans Eğitimi ile ilgili Resmi Transkript (onaylı belge)

7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi, (onaylı belge)

8- Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı
adı kesinlikle belirtilmelidir. Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı olmalıdır.

9- Kayıtlı Olunan Lisansüstü Programa Ait Onaylı Transkript (Transkript, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dâhil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmekte olup, içinde bulunulan yarıyılın notlandırılmış olması gerekmemektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda ilgili kurumdan programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belge getirilmesi gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

10- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

12- l adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Ünvanı İlanın Çıkılacağı Birim Bölümü Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Derecesi Yabancı Dil Puanı ALES Alanı/ Puanı Özel Şartlar İlan No Başvuru Yeri
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Fizik Fizik 1 6 70 ALES SAY/70 Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/9 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Kimya Kimya 1 6 70 ALES SAY/70 Kimya Bölümü lisans mezunu olması ve Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/10 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Matematik Matematik 2 6 70 ALES SAY/70 Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/11 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 6 70 ALES SAY/70 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden lisans mezunu olması ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/12 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi A Blok Dekanlık Ofisi Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım 1 6 70 ALES SAY/70 Endüstri Ürünleri veya Endüstriyel Tasarım Lisans programından mezun olup, Endüstri Ürünleri veya Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/13 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık 3 5 70 ALES SAY/70 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/14 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Mimari Restorasyon Restorasyon 1 6 70 ALES SAY/70 Mimarlık lisans mezunu olup Mimari Restorasyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2019/15 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik 3 7 70 ALES SAY/70 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında veya Şehircilik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/16 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi E Blok Dekanlık Özel Kalem Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 2 5 70 ALES SAY/70 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/17 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik 1 5 70 ALES SAY/70 Biyomühendislik veya Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/18 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/19 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/20 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Enerji Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2019/21 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/22 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/23 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/24 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Herhangi bir Mühendislik Programından Lisans Derecesine sahip olmak ve Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 2019/25 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 5 70 ALES SAY/70 Fen veya mühendislik fakültelerinden birinde lisans derecesine sahip olmak ve Metalurji veya Malzeme Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 2019/26 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Urla 35430 İZMİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR