İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK696968
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden

İlan Tarihi : 07.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 21.10.2019

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4-2 adet vesikalık fotoğraf
5-Nüfus cüzdanı örneği
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Yayın listesi
4-2 adet vesikalık fotoğraf
5-Nüfus cüzdanı örneği
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Yayın listesi
4-2 adet vesikalık fotoğraf
5-Nüfus cüzdanı örneği
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7-Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8-Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9-Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1-Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
İşletme Fakültesi: (232) 4888113
Tıp Fakültesi: (232) 4888311
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Fax: (232) 2792626

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜM / PROGRAM UNVAN ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi İşletme Prof.Dr. 1

Muhasebe ve Denetim

Tıp Fakültesi - Prof.Dr. 1

Genel Cerrahi alanında uzman olmak, Karaciğer Transplantasyonu alanında akademik çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1

Mekanik, Kontrol, Robotik, Mekatronik konularından birinde lisanüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve uygulamalı araştırma yapmış, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon, Makina, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Uçak, Uzay Mühendisliği alanlarından lisans ve doktora derecelerine sahip olan adaylar
başvurabilir

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Kontrol Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak; Elektronik, Haberleşme ve Kontrol Sistemleri konularının en az birinde akademik çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1

Endüstri Mühendisliği’nde Doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Prof.Dr.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ya da benzer bölümlerden birinde doktora yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR