İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK698906
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
41
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.10.2019
Başvuru Süresi
:
İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4 - Adli Sicil Kaydı,
5 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7 - Kimlik Fotokopisi
8 - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3- Adli Sicil Kaydı,
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6 - İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7 - Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9 - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10 - Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11 - İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Genetik DOÇENT 1 Tıbbi Genetik Uzmanlığını almış olup, Klinik Genetik, Dismorfoloji ve Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için, Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Ergen Sağlık Bilim Dalı için, Ergenlerde Obezite ve Sorunlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları DOÇENT 1 Otoloji ve Koklear implantasyon cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp DOÇENT 1
Tıbbi Biyoloji DOÇENT 1 Solid organ ve doku transplantasyon immünolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Psikiyatrik ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Üroloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Nöroloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma DOÇENT 1
Yeni Türk Dili DOÇENT 1
FEN FAKÜLTESİ
Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi DOÇENT 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Astrofizik DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Biyoteknoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat DOÇENT 1 Davranışsal İktisat ve Mutluluk Ekonomisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Mikrobiyoloji PROFESÖR 1
Farmakognozi PROFESÖR 1
Farmakognozi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Farmasötik Kimya DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Farmasötik Toksikoloji DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ortodonti DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
Restoratif Diş Tedavisi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finans DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku PROFESÖR 1
Arap Dili ve Belagatı PROFESÖR 1
Din Sosyolojisi DOÇENT 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Genel Gazetecilik PROFESÖR 1
Kişilerarası İletişim DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2
Sinema DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Lojistik DOÇENT 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık PROFESÖR 1 Mimari Tasarım alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Mimarlık DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Osmanlı Mimarlığında mekan kurgusunun gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Pediatrik Temel Bilimler PROFESÖR 1 Tıbbi Genetik alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.
Pediatrik Temel Bilimler DOÇENT 1
Pediatrik Temel Bilimler DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Aile Sağlığı DOÇENT 1
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji PROFESÖR 1 Ürogenital, Lenfoma, Baş-Boyun ve Beyin Tümörleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Sinirbilim DOÇENT 1
Sinirbilim DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR