İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi 29 Öğretim/Araştırma Görevlisi istihdam edecek

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK687221
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
27.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (E-Devlet)
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini (Adres, Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecektir.)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.09.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.10.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 10.10.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.10.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Sınavın kazanılması durumunda, Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum Onaylı olanlarının (Aslı Gibidir) veya Noter Onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
6-İlanın çıkıldığı Birim içinde Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen Aday/Adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran Aday/Adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak Adayların İlan Takviminde belirtilen Sonuç Açıklama Tarihine kadar İlan Özel Şartını taşımaları, Atama işlemi gerçekleşirken de Lisansüstü Öğrencilik Durumunun devam etmesi gerekmektedir.
10-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
DUYURULUR

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI/PROGRAM
KADRO
SAYISI
BAŞVURU
ŞEKLİ
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ
KADROYA BAŞVURU
YERİ
İLAN ÖZEL ŞART KADRO
DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI 1 ŞAHSEN/ POSTA https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak. 7
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 ŞAHSEN/ POSTA https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığını almış olmak. 1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ GENETİK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Genetik Uzmanlığını almış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Programında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İç Mimarlık Lisans mezunu olup, Yapı Fiziği ve Malzemesi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve Lisans Mezuniyeti sonrası Şantiye Yönetimi, Proje Yönetimi, Metraj ve Keşif alanında en az 10 (on) yıllık
deneyime sahip olmak.
5
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1 ŞAHSEN/ POSTA http://adalet.istanbul.edu.tr/tr/_ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olup, Sosyoloji alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış, Sosyoloji alanında Doktora Eğitimini tamamlamış ve Yüksek Lisans Mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıllık deneyime
sahibi olmak.
6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL ONKOLOJİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_ Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalında görevlendirilmek üzere, Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalında Yüksek
Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
1
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

KLİNİK ONKOLOJİ

1

ŞAHSEN/
POSTA

https://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_

Onkoloji Enstitüsü
Müdürlüğü

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığını almış
olmak.

6
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
İMMÜNOLOJİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/_ Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığını almış olmak. 6

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)

REKTÖRLÜK

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://kalite.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Kalite Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden Lisans Mezunu, Lisans mezuniyetinden sonra Kalite çalışmaları alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli ve EOQ CoS 9000:2015-EOQ CS Junior:2018 KTAGEA, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi ve Çevre Görevlisi sertifikalarına sahip olmak.
3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)

REKTÖRLÜK

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Merkezinde görevlendirilmek üzere, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olmak
6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
REKTÖRLÜK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://genelsekreterlik.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesinde görevlendirilmek üzere, Arkeoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olmak. 6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Arap Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi veya Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans
Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Coğrafya Lisans mezunu olup, Fiziki Coğrafya alanında Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ TİYATRO ELEŞTİRİSİ VE TEORİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Tiyatro Eleştirisi ve Dramaturji Bölümü Lisans mezunu olup, Tiyatro Eleştirisi ve Dramaturji
Bölümünde Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Mezunu olup, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fransızca Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim (Fransızca) Lisans mezunu olup, Fransızca Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim (Fransızca) alanında Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim (İngilizce) Lisans mezunu olup, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim (İngilizce) alanında Yüksek Lisans
Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ DENEYSEL PSİKOLOJİ 1 ŞAHSEN/ POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Psikoloji Lisans mezunu olup, Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanında Yüksek Lisans
Eğitimi veya Doktora eğitimi yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İktisat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ekonometri Lisans Mezunu olup, İstatistik Programında Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME PAZARLAMA 1 ŞAHSEN/ POSTA https://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İktisat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İşletme, Pazarlama veya Marka Yönetimi alanlarından birinde Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İktisat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Programında
Doktora eğitimi yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 2 ŞAHSEN/ POSTA https://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora
eğitimi yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MANTIK 1 ŞAHSEN/ POSTA https://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu olup, Mantık alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Mantık alanında Doktora
Eğitimi yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAVACILIK PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ
HAVACILIK PSİKOLOJİSİ 1 ŞAHSEN/ POSTA https://havacilikpsikolojisi.istanbul.edu.tr/tr/_ Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca Psikoloji bölümü Lisans mezunu olup, Psikoloji alanında Yüksek Lisans Eğitimi
veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.
6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR