İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK778667
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.02.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (%30 İngilizce) Öğr. Gör. 1 Psikoloji alanında Lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında yüksek Lisans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak. Klinik Psikoloji alanında en az 4 yıl çalışmış olmak, merkezi yabancı İngilizce dil sınavından 90 veya üzeri puanına sahip
olmak.

Başvurular ilgili akademik birime şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 27.02.2020
Son Başvuru Tarihi : 12.03.2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 17.03.2020
Giriş Sınav Tarihi : 23.03.2020
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 25.03.2020

İstenen Genel Şartlar:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Adli Sicil Kaydı Belgesi
6. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren
onaylı belge).
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge (en az 80 puan)
8. ALES belgesi (en az 70 puan),
9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya
durumunda olmamak),
10. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR