İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK685185
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar Yabancı Dil Puanı ALES
Puanı

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce) Arş. Gör. 1 İşletme (İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak, İşletme anabilim dalında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70
Havacılık Yönetimi Öğr. Gör. 1 Havacılık Lisans programlarından (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/Havacılık Yönetimi) birinden mezun olmak,
Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
50 70
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğr. Gör. 1 Tarih bölümü lisans mezunu, eğitim yönetimi ve denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ve eğitim yönetimi ve denetimi alanında doktora yapıyor olmak, yayınlanmış akademik çalışmaya sahip olmak, öğretmenlikte en az 5 yıl deneyime sahip olmak. 50 70

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) Arş. Gör. 1 Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde yapıyor olmak. 80 70
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Arş. Gör. 2 Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde yapıyor olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarında uluslararası
endekslerde taranan bilimsel çalışmalara sahip olmak.
80 70

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 09.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 25.09.2019
Giriş Sınav Tarihi : 27.09.2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 01.10.2019


İstenen Genel Şartlar:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.


Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. ALES belgesi (en az 70 puan),
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR