İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK735264
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
39
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
04.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.
1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
4-İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

PROFESÖR DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

NİTELİĞİ

Kadro
Adedi
Kadro
Der.
Kadro
Adedi
Kadro
Der.
Kadro
Adedi
Kadro
Der.
BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAK.

Bilgisayar Mühendisliği

1 4

Tıbbi Görünteleme ve Görüntü Kalitesi Değerlendirme alanlarında çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makinaları İşletme Müh.

1 4

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, gemilerde alternatif yakıt kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1 1

Periyodik Yüklü Dalga Kılavuzları ve Yürüyen Dalga Kuvvetlendiricileri konularında çalışmaları olmak.

1 4

Telsiz haberleşme sistemlerinde işbirlikli ve ağ kodlamalı çoklu erişim teknikleri alanında çalışmaları olmak

1 4

Doğrusal olmayan optik sistemler ve karakterizasyon konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAK.

Fizik Müh.

1 1

Yoğun madde fiziği alanında nötron, x-ışını ve atomik mikroskop konularında çalışmaları olmak.

1 1

Organik elektronik, nanokristal-polimer etkileşmeleri ve floresan nanosensör konularında çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1 1

Deneysel yapısal biyoloji, genomik-proteomik yaklaşımların kanser biyolojisine uygulanması, translasyonel tıp konularında çalışmalar yapmış olmak.

1 1

Floresan mikroskobu yöntemleri kullanarak biyomoleküllerin dinamiklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI ve DENİZ BİL. FAK.

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh.

1 4

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı Lisans Mezunu olup, Katmanlı Üretim Teknolojileri ile Hidroelastisite alanlarında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ Geomatik Müh. 1 5

Jeodezi ve Ölçme Teknikleri alanında doktora yapmış atmosferik modelleme konusunda çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Endüstri Müh.

1 1

Üretim hatlarının tasarımı ve acil durum tahliye benzetimi alanlarında çalışmaları olmak.

1 1

Yalın üretim olgunluğu, enerji depolama alternatifleri, çevrimiçi alışveriş alanlarında çalışmaları olmak.

1 1

Ergonomi, kullanılabilirlik mühendisliği, teknoloji kabulü alanlarında çalışmaları olmak.

1 1

Nicel karar yöntemleri, grup karar verme teknikleri ve ulusal rekabetçilik alanlarında çalışmaları olmak.

1 5

Yurtdışında doktora yapmış olup, medikal karar verme, markov karar süreçleri, sağlık sistemleri mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Müh.

1 1

Yurtdışında doktora yapmış olup, sayısal yöntemler alanında çalışmaları olmak.

1 1

Ulaştırma sistemlerinin modellenmesi ve yönetimi, lojistik yönetimi ve optimizasyonu, envanter planlama ve bakım yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.

1 5

Şirketler hukuku, şirketlerde kâr payı ve dağıtımı konularında çalışmaları olmak.

Ekonomi 1 4

Mekansal Ekonometri, Bayesyen Çıkarım ve Hipotez Testi alanlarında çalışmaları olmak.

MADEN FAKÜLTESİ

Jeofizik Müh. 1 5

Elektrik-Elektromanyetik veya Gravite-Manyetik konularında doktora yapmış olup, doktora sonrasında çalışmaları olmak.

Jeoloji Müh.

1 1

Mağmatik, Metamorfik Petroloji ve Endüstriyel Hammaddeler konularında çalışmaları olmak

1 5

InSAR ve GPS yöntemleriyle Deprem modellemesi konusunda çalışmaları olmak.

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makina Müh.

1 1

İçten yanmalı motorların tribolojisi konusunda çalışmaları olmak.

1 1

Nanogözenekli metal malzemelerin mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

1 5

Alumina Fiber ve partikül takviyeli Polimer Matrisli kompozitlerin kırılma davranışları ve hasar analizleri konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1 1

Mimari tasarımda konut ve tipoloji alanında çalışmaları olmak.

1 1

Yapı Fiziği ve Fiziksel Çevre Kontrolü alanlarında çalışmaları olmak.

1 4

Proje yapım yönetiminde BIM teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

1 5

Mimari tasarımda malzeme ve bilişim teknolojileri kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

1 5

Mimari tasarım alanında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı 1 1

Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almış olmak ve peyzaj mimarlığı kuramı ve tarihi konularında çalışıyor olmak.

İç Mimarlık

1 1

İç Mimarlık tasarım ve uygulamaları olmak, çevresel psikoloji ve sergileme tasarımı konularında çalışmaları olmak, geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ödüller almış olmak.

1 4

İç mimari tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.

UÇAK ve UZAY BİL. FAK. Uçak Müh. 1 1

Hava Araçları Aeroakustiği konusunda çalışmaları olmak.

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.

İklim ve Deniz Bilimleri

1 4

İnsan kaynaklı emisyonların bölgesel hava kalitesine etkisinin meso-scale eulerian kimyasal taşınım modelleme sistemi ile analizlerini çalışmış olmak.

Evrim ve Ekosistem

1 4

Doğa ve yer bilimleri alanlarında sistem dinamiği uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

ENERJİ ENST. Yenilenebilir Enerji 1 1

Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü, Termofotovoltaik Enerji Harmanlama, Yüksek Isı Akılı Soğutma konularında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Ses Eğitimi Anasanat Dalı

1 1

Uzmanlık Alanı Ses Eğitimi olup Türk Müziği Alanında Ses Eğitimi çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 7 yıl ders verme tecrübesi olmak.

TOPLAM 11 10 18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR