İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK686144
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
28
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.09.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. Maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış eğitim belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN KAD. DER. ADET İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 2 1 Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, dental materyallerin kırılma ve esneme dayanımları ile ilgili çalışmaları olmak.
2 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Doçent 2 1 Doçentliğini endodonti alanında almış olmak, nikel-titanyum döner eğelerin mekaniksel ve fiziksel özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Edebiyat Felsefe Türk Felsefesi Tarihi Doçent 2 1 Yenilenme dönemi Selçuklu ve Osmanlı felsefe tarihi, siyaset ve ahlak felsefeleri üzerine çalışmaları olmak.
4 Edebiyat Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Osmanlı ve Avrupa diplomatik ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
5 Edebiyat Tarih Eskiçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Geç Antikçağ Süryani tarihi, kültürü, dili üzerine çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
6 Edebiyat Tarih Eskiçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Yunan ve Roma askeri tarihi konularında çalışmış olmak, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak
7 Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Osmanlı Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Osmanlı arşiv belgeleri alanında kataloglama çalışmaları ve yayınlar yapmış olmak
8 Edebiyat Batı Dilleri ve Edebiyatları İspanyol Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyes 4 1 İspanyol filolojisi alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş İspanyol edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve İspanya iç savaşı edebiyatı hakkında çalışmaları olmak
9 Eğitim Bilimleri Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 2 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında doçent unvanı almış olmak, çözümlü örnekler ve üst biliş becerileri konularında çalışmaları olmak.
10 Eğitim Bilimleri Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tur̈ k Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, dil, toplum eğitimi ve değer değişimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak, okul reddi konusunda çalışmaları olmak.
12 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomühendislik Biyomühendislik Profesör 1 1 Membran biyoreaktörler ve sulak alan sistemlerinde biyolojik atık su arıtımı konusunda çalışmalar yapmış olmak
13 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik Elektronik Müh. Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Enerji iletim sistemlerinin ekonomik işletimi ve geçici hal kararlılığı alanında çalışmış olmak
14 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kimya Kimya Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Fizikokimya alanında doktora derecesine sahip olmak, nanogözenekli polimer membranların hazırlanması ve uygulamaları ile fotokataliz alanlarında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
15 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kimya Kimya Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Kimya anabilim dalı Biyokimya bilim dalında doktora yapmış olmak, Caenorhabditis elegans, Enzim saflaştırma ve loktoperoksidoz üzerine çalışmaları olmak.
16 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Müh. Hidrolik Doçent 2 1 Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Bulanık zincir modeli üzerine çalışmaları olmak.
17 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Müh. Hidrolik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Hidroklimatolojik Bazlı Kuraklık Tahminleri ve Tarihi Su Yapıları üzerine çalışmaları olmak
18 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Müh. Mekanik Profesör 1 1 Hafif çelik yapılar ve Deprem mühendisliği konularında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
19 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Müh. Mekanik Doçent 2 1 Dalga yayılımı ve deprem izolatörleri konularında çalışmaları olmak.
20 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fizik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Profesör 1 1 Nötron ve sinkrotron saçılımı konularında çalışmalar yapmış olmak, şarj edilebilir pil malzemeleri konusunda projeler yürütmüş olmak.
21 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İstatistik Risk Analizi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Risk Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
22 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 2 1 Lisansüstü Eğitimlerini Peyzaj Planlama Alanında Yapmış Olmak, İstanbul Kenti Yeşil Alanları ve Yeşil Koridor Konularında Çalışmaları Olmak.
23 Siyasal Bilgiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Siyasal etik, siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyasal hermeneutik alanında çalışmaları olmak.
24 Siyasal Bilgiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Karşılaştırmalı Siyaset Doçent 2 1 Karşılaştırmalı siyaset, milliyetçilik, çatışma ve çatışma çözümleri, siyasal ve toplumsal ağlar alanlarında çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
25 Siyasal Bilgiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Siyasal teori (Oyun teorisi), siyaset felsefesi ve kamu politikalarında teorik çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
26 Siyasal Bilgiler İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İnternette kişiye özel fiyat teklifleri, internette ve mobil ortamda oyunlaştırma uygulamalarının tüketici davranışına etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
27 Sağlık Bilimleri Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İç hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak, diyabet hastalarına yönelik mobil teknoloji çalışmaları yapmak, ayak bakımı eğitimi çalışmaları olmak.
28 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak, kalp cerrahisi ve yoğun bakım alanlarında çalışmalar yapmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
• Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.
• Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
• Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
• İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR