İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK777172
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.02.2020
Son başvuru Tarihi
:
25.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Sıra
No
Fakülte Bölüm/Program/
Anabilim Dalı
Unvan Kadro
Sayısı
Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doçent veya Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında doçentliğini almış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 25.03.2020
Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında öncelik puan yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğu gözetilerek
belirlenecektir.
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi:
11.03.2020
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi:
25.03.2020
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Profesör 1 Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim alanlarından birinde Doktorasını yapmış olmak, ilgili alanda Doçentlik ve Profesör
unvanını almış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 25.03.2020
5 Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Doçent 1 Adayların Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda doçentlik belgelerini almış olmaları gerekmektedir. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi:
19.03.2020
6 İşletme Fakültesi İşletme Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik derecesine sahip olmak ve öğretim üyesi olarak çalışmış olmak. Adayların İşletme Anabilim Dalında, Yönetim, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim alanlarında araştırmalar
yapmış, dersler vermiş olması gerekmektedir.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 10.03.2020
7 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent 1 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için, Doktora derecesini Klinik Psikoloji ya da Çift-Aile Terapisi alanında tamamlamış olmak. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için Doçentliğini Klinik Psikoloji ya da Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında çift ve aile terapisi, yetişkin terapisi, yetişkin kişilik değerlendirmesi ve nitel araştırma yöntemleri alanlarında İngilizce ders verebilecek, süpervizyon verebilecek, tez yönetebilecek; Psikoloji lisans programında psikolojiye giriş, nitel araştırma yöntemleri ve psikometri gibi konularda İngilizce ders verebilecek, tez yönetebilecek; Temel nitel ve/veya nicel veri analizi yöntemlerini bilen; Klinik Psikoloji alanında SSCI ya da alan indeksli, hakemli dergilerde yayın(lar)ı olan; klinik uygulama deneyimine sahip
olan.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 25.03.2020
Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında öncelik puan yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğu gözetilerek belirlenecektir.(İlgili kadroya atanacak kişinin istihdamı, 2020- 2021 Akademik Yılı Güz döneminde gerçekleşecektir.)
8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Matematik Profesör 1 Adayların Matematik alanında doçentliğini almış olması ve Finsler Geometrisi konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi:
10.03.2020
9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Doçent 1 Adayların Matematik alanında doktora yapmış olması, Doçentliğini Cebir ve Sayılar Teorisi doçentlik temel alanından almış olması ve ayrıca Sonlu Cisimler ve bunların uygulamaları konusunda uzmanlaşmış olması
gerekmektedir.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 10.03.2020
10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent veya Profesör 1 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak, Haberleşme uzmanlık alanlarından en az birinde uzmanlaşmış olmak. Doçent veya Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak, Haberleşme uzmanlık alanlarından en az birinde
uzmanlaşmış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 20.03.2020
Farklı unvanlar için başvuru olması halinde, adaylar arasında öncelik puan yüksekliği, yayın çeşitliliği ve çalışma alanlarının ihtiyaç duyulan derslere uygunluğu gözetilerek belirlenecektir.
11 İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Doçent 1 Adayların Yönetim ve Strateji veya Organizasyon alanlarından birinde doçent unvanı almış olması; yönetim, girişimcilik, örgütsel davranış alanlarında uluslararası endeksli yayınlar yapmış olması
gerekmektedir.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 10.03.2020

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar;

İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar;

İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar;


İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru formu doldurulurken bu hususun dikkate alınması rica olunur. Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT / PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN;
BAŞVURU ADRES
İ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Santral İstanbul Kampüsü-Ek Bina
Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29
34400 Kağıthane – İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;
BAŞVURU ADRESİ

İlgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilgili ilanlarda adres bilgisi yer almaktadır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR