İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK684544
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.09.2019
Son başvuru Tarihi
:
20.09.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Araştırma görevlisi ilanı için geçerlidir.)
5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- Not dökümleri
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
8- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
10- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM/
PROGRAM
KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
KOŞULLAR
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araştırma Görevlisi 1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Plato Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Öğretim Görevlisi 1

Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya Pilotaj bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Öğretim Görevlisi 1

İç Mimarlık, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi : 06.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.09.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.09.2019
Sınav Giriş Tarihi : 25.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2019

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR