İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) REKTÖRLÜĞÜ

İskenderun Teknik Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK799213
Şehir : Hatay
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
17
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
ÖĞRETİM ÜYESİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.05.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:
• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Müracaat edecek adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.
• Müracaat edecek adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belgeve-formlar web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet
mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
• Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.
• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İLAN TABLOSU

İLAN
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
2020
– 110
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini 'Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği' alanında almış olmak veya lisans/yüksek lisans derecelerinden biri 'Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği' alanında olup 'Makine Mühendisliği' alanında doktora yapmış olmak. SCI/SCI-E indeksli
dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.
2020
– 111
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini 'Havacılık Elektrik ve Elektroniği', 'Elektrik Mühendisliği', ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği’, ‘Elektronik Mühendisliği’, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’, 'Havacılık ve Uzay Mühendisliği', 'Uçak Mühendisliği', 'Endüstri Mühendisliği' veya 'Bilgisayar Mühendisliği' alanında almış olmak. Veri madenciliği ve metasezgiseller konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az bir yayın yapmış olmak.
2020
– 112
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Nanoteknoloji, yarı iletkenler ve elmas benzeri karbon elektronik malzemelerin basınç ve sıcaklık davranışları üzerine bilimsel çalışmaları olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az on yayın yapmış olmak. 'Havacılık Elektrik ve Elektroniği', 'Elektrik Mühendisliği', ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği’, ‘Elektronik Mühendisliği’, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ bölümlerinde olmak üzere, Yükseköğretim Kurumlarında en az beş yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
2020
– 113
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 QS Dünya Üniversite Sıralamasında ilk 500'de yer alan üniversitelerden birinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Güç elektroniği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az beş yıl
ders verme tecrübesine sahip olmak.
2020
– 114
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini 'Havacılık ve Uzay Mühendisliği', 'Uçak Mühendisliği', 'Makine Mühendisliği' veya 'Mekatronik Mühendisliği' alanında almış olmak. Füze aerodinamiği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az bir
yayın yapmış olmak.
2020
– 115
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini 'Havacılık ve Uzay Mühendisliği', 'Uçak Mühendisliği', 'Makine Mühendisliği' veya 'Mekatronik Mühendisliği' alanında almış olmak. Kompozit malzemeler, titreşim analizi ve dişli üretimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az iki yayın yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
2020
– 116
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisini; 'Havacılık ve Uzay Mühendisliği', 'Uçak Mühendisliği', 'Makine Mühendisliği' veya 'Mekatronik Mühendisliği' alanlarından birinde almış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az üç yayın yapmış
olmak.
2020
– 117
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini Lojistik, 'Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi', 'Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi', 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik', 'Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi', 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi', 'Lojistik Yönetimi' veya İşletme alanında almış olmak. Dijitalleşmenin lojistik sektörüne etkisi ile e-ticaret konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim
Kurumlarında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
2020
– 118
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birini ‘Lojistik Yönetimi’ alanında almış olmak. Lojistik sektöründeki inovasyon faaliyetleri ve tedarik zincirleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
2020
– 119
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktora derecesini Lojistik, 'Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi', 'Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi', 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik', 'Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi', 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi', 'Lojistik Yönetimi' veya İşletme alanında almış olmak. Lojistik alanına yönelik ampirik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.
2020
– 120
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Doktora veya sanatta yeterlilik derecesini 'İç Mimarlık' alanında almış olup, doçentlik unvanını 'İç Mimarlık' veya 'Mimarlık' alanında almış
olmak.
2020
– 121
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik derecelerinden en az
birini 'İç Mimarlık' veya 'İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı' alanında almış olmak.
2020
– 122
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
2 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik derecelerinden en az birini 'İç Mimarlık' veya 'İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı' alanında
almış olmak.
2020
– 123
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1 1 Metamalzemeler ve uygulamaları konusunda bilimsel çalışmaları olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az elli yayın yapmış olmak.
2020
– 124
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1 1 Doğrusal olmayan optik konularında deneysel çalışmaları olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az yirmibeş yayın yapmış olmak.
2020
– 125
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 QS Dünya Üniversite Sıralamasında ilk 500'de yer alan üniversitelerden birinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Görüntü işleme ve DC-DC
güç çeviriciler konularında bilimsel çalışmalara yapmış olmak.
2020
– 126
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI
PROFESÖR 1 1 Betonarme yapılar, çelik yapılar ve deprem konularında bilimsel çalışmaları olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en az yirmibeş yayın
yapmış olmak.
2020
– 127
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birini 'Mekatronik' alanında almış olmak. Doçentlik unvanını 'Mekatronik Mühendisliği' alanında almış olmak. SCI/SCI-E indeksli dergilerde en
az yirmi yayın yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR