HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Hitit Üniversitesi 27 Öğretim Elemanı alacak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733987
Şehir : Çorum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
27
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
16.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

01- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
02- Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl tecrübe şartı aranır. Bu kişilerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.
03- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren belge,
04- Adayların transkriptlerinin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
05- Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge.

İSTENİLEN BELGELER

01- Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),
02- Özgeçmiş,
03- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
04- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı),
05- Adli sicil kaydı belgesi,
06- Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
07- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri (onaylı),
08- Öğrenci Belgesi (onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı lisansüstü öğrenim şartı aranan ilanlarda getirilecektir),
09- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
10- ALES Belgesi (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),
11- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren belge,
12- Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

ÖNEMLİ NOTLAR

01- Adayların başvuruları başvurunun yapılacağı birimin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili birimin web sayfasında yer alan iletişim adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
02- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
03- Adaylar aynı tarihte Üniversitemiz tarafından yayımlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
04- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
05- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
* Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
** Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi 02.12.2019
Son Başvuru Tarihi 16.12.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 19.12.2019
Giriş Sınavı Tarihi / Saati

24.12.2019 / 13:00

Sınav Giriş Yeri

Daha sonra www.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 27.12.2019

Sıra No

Unvan

Der.

Adet

Birim

Bölüm

ABD/ASD/PROG.

ALES

YDS
veya Eşdeğeri

Açıklama

1 Öğr. Gör. 7 1 Rektörlük
(Uygulamalı Birim)
- - 70 50

Endüstri Mühendisliği veya İstatistik Bölümü
Lisans mezunu olmak ve alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2 Öğr. Gör. 7 2 Rektörlük (TÖMER) - - 70 50

Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Lisans mezuniyeti sonrası 5 (Beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve Yabancılara Türkçe Öğretim
Sertifikasına sahip olmak.

3 Öğr. Gör. 6 1 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. Müzik Performans 70 50

Müzik Öğretmenliği veya Müzik Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve piyano üzerine icra deneyimine
sahip olmak.

4 Öğr. Gör. 6 2 Yabancı Diller YO Yabancı Diller Yabancı Diller 70 80

İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.

5 Öğr. Gör. 6 2 Sungurlu MYO Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği 70 -

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi veya Sağlık İdaresi Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

6 Öğr. Gör. 6 1 Osmancık Ömer Derindere MYO Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi 70 -

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

7 Öğr. Gör. 6 2 Osmancık Ömer Derindere MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 70 -

Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

8 Öğr. Gör. 6 1 Osmancık Ömer Derindere MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Tapu ve Kadastro 70 -

Hukuk Fakültesi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Hukuk Fakültesi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

9 Öğr. Gör. 6 1 Osmancık Ömer Derindere MYO Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı 70 -

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

10 Öğr. Gör. 6 1 İskilip MYO Tasarım İç Mekan Tasarımı 70 -

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

11 Öğr. Gör. 6 2 Teknik Bilimler MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro (Kargı Yerleşkesi) 70 -

Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

12 Öğr. Gör. 7 1 Sosyal Bilimler MYO Yönetim ve Organizasyon Spor Yönetimi (Bayat Yerleşkesi) 70 -

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

13 Arş. Gör. 7 1 Tıp Fak. Temel Tıp
Bilimleri
Biyoistatistik 70 50

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik alanında Doktora yapıyor olmak.

14 Arş. Gör. 7 1 İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve
Sanatları
Türk İslam Edebiyatı 70 50

Türk İslam Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak.

15 Arş. Gör. 7 1 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Tasavvuf 70 50

İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu olmak , Tasavvuf veya İslam Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

16 Arş. Gör. 7 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Hukuk Bilimleri 70 50

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

17 Arş. Gör. 7 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Hukuk Bilimleri 70 50

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak.

18 Arş. Gör. 7 1 Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri 70 50

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

19 Arş. Gör. 7 1 Sağlık Bilimleri
Fak.
Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi 70 50

Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapıyor olmak.

20 Arş. Gör. 7 1 Spor Bilimleri Fak. Rekreasyon Rekreasyon 70 50

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans mezunu olmak, Rekreasyon Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

21 Arş. Gör. 7 1 Spor Bilimleri Fak. Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 70 50

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans mezunu olmak, Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

22 Arş. Gör. 7 1 Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Gen Mühendisliği 70 50

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR