HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK574470
Şehir : Şanlıurfa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
14.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2) ALES’ten en az 70 puan (lisans öğreniminden mezun olunan ya da atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitiminde hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Özel yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir puan türünden ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)
4)Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1)Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2)Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET:

1)Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2)Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet üzerin
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar muaftır.
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya bunların e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Tezli yüksek lisans belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı (Yüksek lisans yapmış olmak şartı aranan kadrolar için)
11) Lisans transkripti (Onaylı)
12) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
13) Tecrübe şartı aranan kadrolar için lisans mezuniyeti sonrası ilgili alana ait tecrübe belgesi (Tecrübe resmi kurumda ise onaylı hizmet belgesi, özel sektörde ise SGK’dan alınacak prim dökümanı ve ilgili firma veya firmalardan alınacak yazı. Sadece SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)
14) Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı hizmet belgesi.
15) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Ataması açıktan yapılacak adaylardan istenecektir.

E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1)Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2)Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3)Başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade edilmeyecektir.
4)Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve ilgili hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
6)Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa ya da yeniden atanacak olanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Söz konusu soruşturma sonucunun olumlu olması durumunda atama yapılacaktır.
7)Onaylı istenen belgelerin noterden veya ilgili resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin onaysız olması halinde adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8)Üniversitemizin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9)Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
10)Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) SINAV TAKVİMİ:

1)İlk Başvuru Tarihi : 31 Aralık 2018

2)Son Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2019

3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25 Ocak 2019

4)Giriş Sınavı Tarihi : 31 Ocak 2019

5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 08 Şubat 2019

6)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

S.NO UNVAN DER. ADET KADRONUN AKTARILACAĞI BİRİM ÖZEL ŞARTLAR
1 Öğr.Gör. 6 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
2 Öğr.Gör. 5 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
3 Öğr.Gör. 6 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Makine Mühendisliği, Orman Mühendisliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak
4 Öğr.Gör. 6 2 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
5 Öğr.Gör. 6 1 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Görsel-İşitsel Teknolojiler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Sinema ve Televizyon veya Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
6 Öğr.Gör. 6 1 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
7 Öğr.Gör. 6 1 AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Maliye, İktisat veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olup Muhasebe ve Finansman alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
8 Öğr.Gör. 6 1 BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
9 Öğr.Gör. 6 2 HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden birisinden lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak
10 Öğr.Gör. 6 2 HALFETİ MESLEKYÜKSEKOKULU Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden birisinden lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
11 Öğr.Gör. 6 1 SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvanlar Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Atçılık ve Antrenörlüğü alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak. Binici antrenörlüğü lisansına sahip olmak
12 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
13 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
14 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ya da Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
15 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
16 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Ortopedik Protez ve Ortez Programı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup Protez- Ortez alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
17 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı İşletme veya Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak
18 Öğr.Gör. 5 2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Odyometri Programı Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
19 Öğr.Gör. 5 2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Biyomedikal Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
20 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Podoloji Programı "Tıp Fakültesi lisans mezunu olup Ortopedi ve Travmatoloji alanında doktora yapmış olmak veya Podoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak" veya "Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak"
21 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız ve Diş Sağlığı Programı Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında uzmanlığı almış veya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
22 Öğr.Gör. 5 1 DEVLET KONSERVATUARI Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı Müzik veya Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
23 Öğr.Gör. 5 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
24 Öğr.Gör. 5 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Bölümü Pedodonti Anabilim Dalı Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup Pedodonti Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak veya Pedodonti Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
25 Öğr.Gör. 5 1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR