HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK746722
Şehir : Şanlıurfa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
86
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.12.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1-Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir
3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
4- Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (Personel Daire Başkanlığımızın web sayfasında formlar kısmında mevcuttur) başvuru sırasında başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
5- Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
6- 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine ve Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
8- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
9- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
10- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve CD veya flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu eksiksiz doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

11- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime (Eczacılık Fakültesi kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığınca web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru dosyasına CD’lere veya flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan almış olmaları zorunludur.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
12- Profesör unvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı alanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
13- Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve / veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Der. Adet Der. Adet Der. Adet İlan Şartları
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Maliyet Muhasebesi ve
Muhasebe Denetimleri konusunda çalışmaları olmak
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak Muhasebede Yapılan Hata
ve Usulsüzlükler konusunda çalışmaları olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 2 1 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora
veya uzmanlığını yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Mikrobiyoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Farmasötik Mikrobiyoloji 5 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak
Farmakognozi 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Eczacılık Temel Bilimleri 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Farmasötik Teknoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Farmasötik Botanik 3 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak
Farmakognozi 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak
Farmasötik Kimya 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak
Farmasötik Toksikoloji 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak
Radyofarmasi 5 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak
Farmasötik Biyoteknoloji 4 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak
Analitik Kimya 5 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış
olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi 4 1 İlköğretimde Matematik eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Resim-İş Eğitimi 1 1 İlgili alanda sanatta yeterlik veya doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik 1 1 Hilbert uzayı ile ilgili çalışmaları olmak
Topoloji 1 1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 1 Cumhuriyet dönemi şehirleri ile ilgili çalışmaları olmak
Genel Biyoloji 1 1 Genetik alanında çalışmaları olmak
Sosyometri 2 1 Eğitim Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Matematik Temelleri ve Matematik Lojik 1 1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak
Ortaçağ Tarihi 1 1 Ortaçağ tarihi şehirleri ile ilgili çalışmaları olmak
Yakınçağ Tarihi 3 1 Yakınçağ tarihi şehirleri ile ilgili çalışmaları olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Mimarlık 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mimarlık 1 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 1 En az C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak ve Yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında ders vermek veya iş deneyimi olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman 1 1 Maliyet Muhasebesi ve Muhasebe Standartları alanında çalışmalar yapmış olmak
İktisat Politikası 1 1 Doçentliğini mikro iktisat alanında almış olmak ve suç ekonomisi çalışmış olmak
Mali Hukuk 2 1 Maliye Bölümü lisans mezunu olmak ve Maliye Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Mali Sosyoloji alanında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku 1 1 İslam İdare Hukukunda çalışması olmak.
Arap Dili ve Belegatı 3 1 Arap Dili ve Belagatı alanında çalışmaları olmak
Dinler Tarihi 3 1 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektro Manyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği 1 1 Elektromanyetik alan konusunda çalışmaları olmak
Süt Teknolojisi 1 1 Katkılı Süt ürünleri konusunda çalışmaları olmak
Bilgisayar Bilimleri 1 1 Görüntü işleme konusunda çalışmaları olmak
Bilgisayar Yazılımı 1 1 e-öğrenme konusunda çalışmaları olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4 1 Biyomedikal veya Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak
Optisyenlik 3 1 Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Optisyenlik
programında ders verme deneyimi olmak.
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda Teknolojisi 2 1 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak ve gıda proseslerinin termodinamiği ile ilgili çalışma yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Göğüs Hastalıkları 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıbbi Patoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıbbi Mikrobiyoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıbbi Biyokimya 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve İVF sertifikasına sahip
olmak
Nöroloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Yandal Uzmanlığı yapmış olmak tercih sebebidir
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Yandal Uzmanlığı yapmış olmak tercih sebebidir
Üroloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Plas. Rek.ve Estetik Cerrahi 1 1 İlgili alanda Tıpta Uzmanlık yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 1 Yandal Uzmanlığı yapmış olmak tercih sebebidir
Göğüs Cerrahisi 1 1 İlgili alanda Tıpta Uzmanlık yapmış olmak
Enfeksiyon Hastalıkları 1 1 İlgili alanda Tıpta Uzmanlık yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Hastalıkları 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Su Ürünleri Hastalıkları 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veteterinerlik Farmakoloji ve
Toksikoloji
1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veteterinerlik Farmakoloji ve
Toksikoloji
1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Parazitolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veterinerlik Parazitolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Viroloji 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veterinerlik Viroloji 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Biyokimyası 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veterinerlik Biyokimyası 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda
almış olmak.
Dölerme ve Suni Tohumlama 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veterinerlik İç Hastalıkları 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Cerrahi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Patolojisi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Anatomi 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları
1 1 Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora
yapmış olmak.
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 1 1 Bitki besleme ve toprak kirliliği konusunda çalışmaları olmak
Tarla Bitkileri 1 1 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışmaları olmak
Tarım Politikası ve Yayım 1 1 Kırsal Alanda Örgütlenme konusunda çalışmaları olmak
TOPLAM 7 29 50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR