HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alıyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810046
Şehir : Şanlıurfa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.06.2020
Son başvuru Tarihi
:
09.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET:
1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2)Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar muaftır.
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya bunların e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Lisans transkripti (onaylı)
11) Tezli yüksek lisans belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
12) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
13) Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
14) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3) Başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade edilmeyecektir.
4) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgili hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
6) Onaylı istenen belgelerin noterden veya ilgili resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin onaysız olması halinde adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
9) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) SINAV TAKVİMİ:
1) İlk Başvuru Tarihi : 25 Haziran 2020
2) Son Başvuru Tarihi : 09 Temmuz 2020
3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20 Temmuz 2020
4) Giriş Sınavı Tarihi : 27 Temmuz 2020
5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30 Temmuz 2020
6) Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
7) Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

S. NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET ALES PUANI
(En az)
YAB. DİL PUANI
(En az)
ÖZEL ŞARTLAR
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Öğr. Gör.
(Uygulamalı Birim)
5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
2 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü Mimarlık Anabilim Dalı
Öğr. Gör. 5 1 70 50

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

3 VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğr. Gör. 5 1 70 50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

4 BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Öğr. Gör. 5 1 70 --

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış
olmak, Mobbing konusunda çalışmalar yapmış olmak

5 ORGANİZE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Giyim Üretim Teknolojisi Programı
Öğr. Gör. 5 1 70 --

Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi Öğretmenliği veya Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak ve Tekstil Tasarım veya Tekstil ve Moda Tasarımı alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak

6 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü Çocuk Gelişimi Programı
Öğr. Gör. 5 1 70 --

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

7 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Mimari Restorasyon Programı
Öğr. Gör. 5 1 70 --

Mimarlık lisans mezunu olmak ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR