HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810044
Şehir : Şanlıurfa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.06.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

3 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

4 - Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.

5 - Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

6 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine ve Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

8 - Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

9 - Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

10 - Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve CD veya flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu eksiksiz doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

11 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime (Eczacılık Fakültesi kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru dosyasına CD’lere veya flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan almış olmaları zorunludur.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

12 - Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve / veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

İlan Şartları

Der. Adet Der. Adet Der. Adet
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi

4 1

Alanında uzmanlık veya doktora yapmış olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Biyokimya 4 1

Ezcacılık Biyokimya alanında doktora yapmış olmak

Farmakoloji 4 1

Ezcacılık lisans mezunu olmak ve Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Eğitimi 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Fen Bilgisi Eğitimi 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Hidrobiyoloji 1 1

Tuzlanmış topraklar konusunda çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Kelam 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Din Eğitimi 2 1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Konstrüksiyon ve İmalat 1 1

Malzeme ve Metalurji alanında çalışmaları olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikiyatri Hemşireliği

2 1

Alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Anestezi 4 1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık yapmış
olmak veya Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve Tıbbi Onkoloji
alanında yandal yapmış olmak

Fizyoloji 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Tıbbi Biyokimya 1 2

İlgili alanda tıpta uzmanlık yapmış olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Kardiyoloji 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

Üroloji 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

4 1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri 1 1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak ve Lif bitkileri konusunda çalışmaları olmak

Entomoloji 1 2

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

TOPLAM 5 10 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR