HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733985
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
37
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
17.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 02 Aralık-17 Aralık 2019 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir. ,

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti Doçent(2) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakognozi Dr. Öğr. Üyesi(3) 1
Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi(4) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Güney-Batı Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı
Profesör(5) 1
İngiliz Dili Edebiyatı Doçent(1) (6) 1
İş ve Örgüt Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi(7) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Biyoloji Eğitimi Profesör(8) 1
Biyoloji Eğitim Profesör(9) 1
Matematik Eğitimi Doçent(10) 1
FEN FAKÜLTESİ
Anorganik Kimya Dr. Öğr. Üyesi(11) 1
Analitik Kimya Dr. Öğr. Üyesi(12) 1
Analitik Kimya Dr. Öğr. Üyesi(13) 1
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör(14) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi(15) 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik Profesör(16) 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent (17) 1
Heykel Dr. Öğr. Üyesi(18) 1
Grafik Dr. Öğr. Üyesi (19) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent(1) (20) 1
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi (21) 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör (1) (22) 1
İktisat Politikası Doçent (1) (23) 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Doçent(24) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör(1) (25) 1
Çevre Bilimleri Katıhal Fiziği Doçent(1) (26)
Doçent(1) (27)
1
1
Çevre Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(1) (28) 1
Gıda Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi(1) (29) 1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Doçent (30) 1
TIP FAKÜLTESİ
Anatomi Profesör (1) (31) 1
Tıbbi Biyoloji Profesör (1) (32) 1
Biyoistatistik Dr. Öğr. Üyesi(1) (33) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(1) (34) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(1) (35) 1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cer. Dr. Öğr. Üyesi(1) (36) 1
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O
Eczane Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi (37) 1
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Yaylı Çalgılar/Viyola Profesör (38) 1
Piyano/Gitar Dr. Öğr. Üyesi(39) 1
Tiyatro Dr. Öğr. Üyesi(40) 1

AÇIKLAMALAR
1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3. Eczacı olmak ve Farmakognozi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

4. Eczacı olmak ve Farmakoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

5. Oğuz grubu Türk lehçeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

6.Doçent unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, İngiliz Dili tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7. İş ve Örgüt Psikolojisi ve/veya Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

8. Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış ve sağlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9. Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış ve metaforlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10. Doçent unvanını Matematik alanında almış ve matematik eğitiminde zekâ oyunları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, çözeltide yanma sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, ultramikroelektrotlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13. Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, yarı-iletken mineral elektrotlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14. Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

15. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak.

16. Grafik alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Grafik Tasarım alanında almış olmak, etkileşimli yayın tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

17. Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak, çağdaş konutlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

18. Heykel alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip olmak.

19. Grafik alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, konsol oyunları grafik arayüz alanında çalışmalar yapmış olmak.

20. Doçent unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

21. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

22. Siyaset Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olmak.

23. İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

24. Radyo TV Sinema alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Endüstriler ve medya alanında çalışmalar yapmış olmak.

25. Esnek mekanizmalar ve otomotiv alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26. Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, yaşam döngü değerlendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

27. Grup teorisinin katıhal fiziğine uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28. Çevre Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, doktora sonrası en az iki yıl yurtdışı akademik deneyime sahip olmak.

29. Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

30. Doçent unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak, motor kontrol konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31. Tıp doktoru ve Anatomi uzmanı olmak, Sinirbilim alanında Doktora derecesine sahip olmak.

32. Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, otoinflamatuvar hastalıklarda işlevsel genom bilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

33. Biyoistatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

34. Çocuk Alerji İmmunoloji yan dal uzmanı olmak, primer immun yetmezlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35. Çocuk istismar ve ihmali konularında çalışmalar yapmış olmak.

36. Mikrocerrahi alanında yurtdışında en az iki yıl klinik üst ihtisas yapmış olmak ve bunu belgelemek.

37. Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında Yükseklisans ve Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.

38. Müzik Performansı alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Müzik Bilim alanında almış olmak, viyola alanında çalışmalar yapmış olmak.

39. Gitar alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.

40. Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Sahne ve makyaj tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR