GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gümüşhane Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707905
Şehir : Gümüşhane
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Dr. Öğretim Üyesi, Doçent
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün
Son başvuru Tarihi
:
15.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.),

657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/)
adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ )
kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADROUNVANI KADRODER. KADROADEDİ AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Profesör 1 1

Kimya alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ABD Doçent 1 1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili veEdebiyat Bölümü Eski Türk DiliABD Doçent 1 1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Pr. Doçent 1 1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak,ahşap malzemenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ABD Doçent 2 1

Avrupa Birliği alanında Doçent unvanını almış olmak.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Pr. Dr. Öğretim Üyesi 1 1

Jeofizik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve barajlarda kaya kütle geçirimliliği,yer yapılarında GPR ve depremsellik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Dr. Öğretim Üyesi 1 1

Finans alanında Doktora yapmış olmak, finansal sosyalizasyon ve finansal okuryazarlık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ABD Dr. Öğretim Üyesi 1 1

Hidrolik alanında Doktora yapmış olmak ve atık su arıtma tesislerinin hidrodinamiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 2

Turizm alanında Doktora yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR