GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Giresun Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyor

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK824428
Şehir : Giresun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.07.2020
Son başvuru Tarihi
:
11.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu [Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ ÖğretimGörevlisi-AraştırmaGörevlisiİlanıBaşvuruFormu(http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553)kısmından ulaşılabilir.]

2. Özgeçmiş.

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)

6. İki adet fotoğraf

7. ALES Belgesi. ( Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)

8. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi

9. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

12. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

İlk Başvuru Tarihi : 24.07.2020
Son Başvuru Tarihi : 11.08.2020
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.08.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 26.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.08.2020

SIRA NO BİRİMİ UNVANI DER. AD. ALES TÜRÜ VE PUANI YAB.
DİL PUANI
İLAN ŞARTLARI
2020-1 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Arş.Gör. 5 1 ALES-70
EA/SÖZ/ SAY
50

İslam Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2020-2 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Arş.Gör. 5 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY 50

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Yüzme veya jimnastik spor branşlarının birinde en az ikinci kademe antrenörlük
belgesine sahip olmak.

2020-3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Tıbbi Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Pr. Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Geriatri, Gerontoloji, Yaşlı Bakımı,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, RuhSağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı veHastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

2020-5 Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
6 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Halkla İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-6 Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
6 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

İşletme, Halkla İlişkiler, Pazarlama, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-7 Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Radyo, Sinema ve Televizyon alanında veya Sinema ve Televizyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-8 Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
6 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Moda Tasarımı, Moda ve TekstilTasarımı, Giyim Endüstri Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Moda Tasarım Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olup, alanında tezli yükseklisans yapmış olmak.

2020-9 Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
5 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-10 Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
6 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY -

Ekonometri bölümü lisans mezunu olup, Ekonometri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2020-11 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
6 1 ALES-70 EA/SÖZ/ SAY 50

Konservatuvarların veya EğitimFakültelerinin Müzik bölümü lisans mezunu olup, müzik anasanat dalında,yaylı çalgılar anasanat dalında, çalgı anasanat dalında veya müzik eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.

İLANDA YER ALAN BİRİM BAŞVURU ADRESİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
İslami İlimler Fakültesi Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Güre Yerleşkesi İİBF. Binası 5. Kat – 28200 Merkez / GİRESUN http://iif.giresun.edu.tr/
Spor Bilimleri Fakültesi Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN http://saglikhizmetlerimyo.giresun.edu.tr/
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 28400 Şebinkarahisar / GİRESUN http://sebinsbmyo.giresun.edu.tr/
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar / GİRESUN http://sebinmyo.giresun.edu.tr/
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Körliman Mevki Tirebolu/GİRESUN http://tmyo.giresun.edu.tr/
Devlet Konservatuvarı Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güre Yerleşkesi Merkez /GİRESUN http://konservatuvar.giresun.edu.tr/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR