GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Giresun Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK703847
Şehir : Giresun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

İlan Tarihi : 22.10.2019
Başvuru Tarihi : 22.10.2019
Son Başvuru Tarihi: 05.11.2019

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1 Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Elektrik Tesisleri ABD. Profesör 1 1

Nükleer Reaktör Teorisi ve Nükleer Tepkimeler üzerine çalışmaları olmak.

2 Fen Edebiyat
Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
ABD.
Profesör 1 1

Devletler, Medya, Küresel Kamusal Alan ve Kültürel Çeşitlilik alanında çalışmaları olmak.

3 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili ABD. Profesör 1 1

Doçentliğini Yeni Türk Dili alanında almış olup, Hukuk Dili ve Eskicillik üzerine çalışmalar yapmışolmak.

4 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Baskı Sanatları Bölümü Resim-Baskı Sanatları ASD. Profesör 1 1

Plastik Sanatlar (Resim)alanında doçent unvanı almış olup, Çağdaş Dünya Sanatı ve Fotoğraf Sanatı ile ilgili çalışmaları olmak.

5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji ABD. Profesör 1 1

Laparoskopik kolesistektominin açık cerrahiye dönüşümünü öngörmede ultrasonografinin rolü ile ilgili çalışması olmak.

6 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri ABD. Profesör 1 1
7 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Kültür Varlıklarını Koruma veOnarım ASD. Doçent 1 1

Sanat Tarihi Bilimi alanında doçent unvanı almış ve ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

8 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ABD. Doçent 1 1

Spor Bilimleri Temel alanında doçentliğini almış olmak. Öğrencilerin sosyal öz yeterlilik ve problem çözme becerileri ve sporcuların kaygı durumları alanında çalışmalar yapmış olmak.

9 Teknik Bilimler MYO. Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi Programı Doçent 2 1

Fizik alanında doçent unvanına sahip olmak ve organik ve inorganik moleküllerin spektroskopik karakterizasyonu, elektronik yapı hesaplamaları ve moleküler modelleme ile ilgili çalışmaları olmak.

10 Teknik Bilimler MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Prg. Doçent 1 1

Fizik alanında doçent unvanına sahip olmak ve organik ve inorganik moleküller üzerine Xışını kırınımı, elektronik yapı hesaplamaları ve moleküler modelleme ile ilgili çalışmaları olmak.

11 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü
Resim-İş Eğitimi ABD. Doçent 1 1

Yeni-Eski Usta Sanatı ve Modernizm konusunda alanıyla ilgili çalışmaları olmak.

12 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ABD. Doçent 2 1

Eğitim Yönetimi alanında Örgütsel Sinizm, Destek ve İletişimle ilgili çalışmaları olmak.

13 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü
Matematik Eğitimi ABD. Doçent 1 1

Matematiksel Düşünme ve Matematik Tarihinin Derslerde Kullanım Yolları ile ilgili çalışmaları olmak.

14 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi ABD. Doçent 1 1

Matematik Eğitiminde Değerler ve Kaynaştırma Uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

15 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Doçent 2 1

Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri ve Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile ilgili çalışmaları olmak.

16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk ABD. Doçent 2 1

Doktora ve Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almak ve Geniş Karadeniz Havzası ile ilgili akademik yayınlar yapmış olmak.

17 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya ABD. Doçent 2 1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olup, ftalosiyaninler, indol ve azokalkonların sentez ve biyolojik aktiviteleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve EdebiyatıAnabilim
Dalı
Doçent 3 1

Modern ve Postmodern İngiliz Roman çalışmış olmak.

19 Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği ABD. Doçent 1 1

Kristalografi, Gaussian ve Slater tip orbitaller kullanarak moleküllerin modellenmesi konularında çalışmaları olmak.

20 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam MezhepleriTarihi
ABD.
Doçent 2 1

Maturidi Mezhebi ve İslamafobi üzerine çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR