GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gebze Teknik Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK811573
Şehir : Kocaeli / Gebze
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
27.06.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ile Profesör kadroları için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar'";, Doçent kadroları için ise "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesfne haiz adaylar başvuru yapabilir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama
20200601 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal
Temeller
Profesör 1 Konum kestiriminin teorik temelleri, optimizasyon algoritmaları tasarımı ve iletişim teknolojilerinin algoritmik temeller konusunda
yayınlar ve projeler yapmış olmak (*)
20200602 Biyomühendislik Biyomekanik Dr. Öğretim Üyesi 1 Lisans eğitimini biyomühendislik bölümünde tamamlamış olmak, Yapısal biyoloji ve moleküler modelleme konularında yayınları
olmak (*)
20200603 Çevre Mühendisliği Su Kirliliği ve
Atıksu Kontrol Teknolojisi
Profesör 1 Su Kirliliği ve Atık Su Kontrol Teknolojisi
alanında bilimsel yayınlar ve projeler yapmış olmak (*)
20200604 Çevre Mühendisliği Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi Profesör 1 Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi alanında bilimsel yayınlar ve projeler yapmış olmak (*)
20200605 Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğretim Üyesi 1 Kıyı terminal operasyonlarının modellenmesi, ayrıştırma yöntemleri ve kısıt programlama konularında çalışmalar yapmış olmak (*)
20200606 Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği Profesör 1 Harita Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve yüksek frekanslı GNSS-PPP ile yapı sağlığı izlemeleri konusunda yayınlar
yapmış olmak (*)
20200607 İnşaat Mühendisliği Mekanik Doçent 1 İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanına
sahip olmak, tarihi yapıların yapısal performansı konusunda çalışmalar yapmış olmak (*)
20200608 İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent 1 İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak, yeraltı suyu hidroliği ve yeraltı suyu kaynaklı akarsu yamaç erozyonu
konularında çalışmalar yapmış olmak (*)
20200609 Makine Mühendisliği Tasarım ve İmalat
Mühendisliği
Dr. Öğretim Üyesi 1 Eklemeli imalat, mikro imalat ve triboloji alanlarında yayınlar yapmış olmak (*)
20200610 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi Dr. Öğretim Üyesi 1 Lisans ve doktora derecelerini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarında almış olmak.
Yenilenebilir enerji, veri analizi ve modelleme
konularında çalışmalar yapmış olmak (*)
20200611 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi Dr. Öğretim Üyesi 1 Lisans ve doktora derecelerini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarında almış olmak.
Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışı
konusunda çalışmalar yapmış olmak (*)
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
İlan
Numarası
Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama
20200612 İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat
Dr. Öğretim Üyesi 1 Ders verme yeterliliğinde İngilizce ve Küresel Değer Zincirleri alanında çalışıyor olmak (*)
TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
İlan Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama
20200613 Fizik Atom ve Molekül Fiziği Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisans ve doktora çalışmasında Fotonik ve Kuvantum Optiği alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak. (*)

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Başvuru süresi, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI
• Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi)
• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,
• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),
• Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri),
• Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası),
• Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),
• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),
• USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış)

Profesör ve Doçent adaylarının; USB/CD/DVD ortamında hazırlanan eserlerinin tam metni ile başvuru evraklarından oluşan basılı dosyayı, her iki kadro için 1'er (birer) takım olmak üzere (dijital cihaz+başvuru evrakları=1 takım dosya) Üniversitemiz "Personel Dairesi Başkanlığı"na elden teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca, dijital (USB/CD/DVD) ortamda hazırlanan eserler ile başvuru evraklarının aday tarafından, link halinde personel@gtu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı' na başvuru yapmaları gerekmektedir.
EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132)
EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325)
(***) Başvuru evrakları başlığı altında "onaylı kopyası" istenilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup E-Devlet kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR