GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gebze Teknik Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK825836
Şehir : Kocaeli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
28.07.2020
Son başvuru Tarihi
:
19.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi/öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih Başvuru Tipi : Şahsen\Posta
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gtu.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.08.2020
Sınav Giriş Tarihi : 31.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.09.2020
Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri :

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri
Birim Adı Adresi Telefon
Mühendislik Fakültesi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gebze\KOCAELİ 0 262 605 26 45
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Gebze/KOCAELİ 0 262 605 26 10
Biyoteknoloji Enstitüsü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü Gebze/KOCAELİ 0 262 605 26 10

Genel Şartlar (ilgili Yönetmelik Madde 6) :
“1-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.”

Özel Şartlar 1 (ilgili Yönetmelik Madde 7):
“1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.
2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.”
Özel Şartlar 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi): Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı Kararı uyarınca birim\bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

İstenilen Belgeler (Araştırma Görevlisi kadroları için)
Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
-E Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan Alınan Kare Kodlu Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi ve Adli Sicil Kaydı Belgelerinin Doğruluğu Teyit Edilmek Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
4) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7) Lisans Not Transkripti (Onaylı)
8) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı)
9) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı)
10) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
11) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
12) Adli Sicil Kaydı Belgesi

İstenilen Belgeler (Öğretim Görevlisi kadroları için)
Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
-E Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan Alınan Kare Kodlu Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi ve Adli Sicil Kaydı Belgelerinin Doğruluğu Teyit Edilmek Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
4) Lisans Not Transkripti (Onaylı)
5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
8) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
9) Doktora Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
10) Tecrübe Belgesi (Onaylı)
11) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
12) Adli Sicil Kaydı Belgesi

Muafiyet (ilgili Yönetmelik Madde 14) :
“1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.”

İLAN NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ ALES PUAN YDS/ EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR
20200701 Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Biyomalzeme Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 80

Biyomühendislik veya Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak ve Fen Bilimleri veya Biyoteknoloji Enstitüleri altında yer alan ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200702 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 7 70 65

Çevre Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerden herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla arıtma tesisleri işletimi konusunda en az 3 (üç) yıl saha deneyimine sahip olmak.

20200703 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Yönetimi ve Planlaması Anabilim
Dalı
Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında (ders aşamasında) tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200704 Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinde lisans mezunu olmak ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200705 Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak..

20200706 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200707 Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü
Yöneylem
Araştırması Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora öğrencisi olup, ders aşamasını tamamlamış olmak.

20200708 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200709 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 80

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Deprem ve Yapı Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200710 Biyoteknoloji Enstitüsü - Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 7 70 65

Biyoloji bölümü lisans mezun olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

20200711 Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü - Yer ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
1 7 70 65

Ziraat Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak ve toprak, mineral çalışmaları konularında deneyimli olmak..

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz Senatosunun 16/07/2020 tarih ve 2020/15-11 sayılı Kararı uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR