GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gaziantep Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789263
Şehir : Gaziantep
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
41
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.03.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(İptal edimiştir)

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.
BAŞVURU TARİHLERİ: 19.03.2020 – 03.04.2020

FAKÜLTE/YÜKSEK
OKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM
DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM
KADRO ADETİ DER. UNVAN AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ ZOOLOJİ ANABİLİM
DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Entomoloji alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ PREHİSTORYA
ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleo
Antropoloji alanında almış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI 1 1 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Gaziantep Esnafının Meslek Folklorü üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ANABİLİM DALI
1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’de Uygulanan Genel Seçim
Sistemleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM
DALI
1 2 DOÇENT Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
GAZİANTEP EĞİTİM
FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM GÖRME ENGELLİLER
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1 1 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMUYÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MALİYE MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 1 1 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Yönetim Ahlakı ve
Yönetim Bilimi üzerine çalışmış olmak.
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ
İSLAM FELSEFESİ
ANABİLİM DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK REKLAM ARAŞTIRMALARI
ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK REKLAM
ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU VETERİNERLİK LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PR.
1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Pmetrozinin İnsan Lenfositlerinde Genotoksik Aktivitesinin İncelenmesi
alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON VE
İMALAT ANABİLİM DALI
1 1 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. 1 2 DOÇENT Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, Platin Grubu ve Demir Dışı Metallerin Geri Kazanımı konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Anorganik Kimya alanında Doktora yapmış olmak, Beta Diketondan Türetilen Ligandların Sentezi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
NACİ TOPÇUOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PR. 1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak, Pazarlama İletişimi konusunda çalışma yapmış olmak.
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Adalet Liderliği üzerine çalışmaları
olmak.
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
ANABİLİM DALI
1 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL
ÜRETİM
ORGANİK TARIM PR. 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Tarımsal yapılar ve Sulama üzerine doktora yapmış olmak, Antep Fıstığı üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak,
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE
GÜVENLİK
SOSYAL GÜVENLİK PR. 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Sermayede Güven Boyutu üzerine
çalışmış olmak.
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PR. 1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İşletme alanında Doktora yapmış olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI 1 1 DOÇENT Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Biyokimya
alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI 1 1 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak,Anksiyete ve Deoresyon
değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Teknik Eğitimi, Makine Eğitimi, Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği
alanlarında doktora yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1 2 DOÇENT Çocuk Nörolojisi Yan Dalı Yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM
DALI
1 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak. Free Fetal DNA'nın Obstetride Kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
(Pediatrik Kardiyoloji)
1 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Pediatrik Kardiyoloji Yan Dalı yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI 1 3 DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İlgili alanda doktora yapmış veya uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 1 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Temel Biyoteknoloji alanında Doktora yapmış olmak, Moleküler Genetik ve Moleküler Sitogenetik alanında deneyim
sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI
(Endokrin)
1 3 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Endokrinoloji Yan Dalı yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
1 1 DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Turizm ve Sürdürebilir Kalkınma üzerine çalışmaları olmak.
TÜRK MUSIKİSİ VE DEVLET
KONSERVATUVARI
MÜZİKOLOJİ ENTOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLÖR ANASANAT
DALI
1 1 PROFESÖR Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
GÖÇ ENSTİTÜSÜ KENTLEŞME VE TOPLUMSAL ENTEGRASYON
ANABİLİM DALI
1 1 DOÇENT Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleo Antropoloji alanında almış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR