GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gazi Üniversitesi 29 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK818467
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
29
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2.NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
3.ÖZGEÇMİŞ: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
4.ASKERLİK DURUM BELGESİ: (Erkek Adaylar İçin) (E Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
5.MEZUNİYET BELGELERİ: (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
6.ÖĞRENCİ BELGESİ: (Araştırma görevlisi başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
7.TRANSKRİPT: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
8.ALES BELGESİ: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
9.FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.YABANCI DİL BELGESİ : (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) ((Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)
(E Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
11.TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
12.HİZMET BELGESİ: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet
üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
13.ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

B) AÇIKLAMA:
(1) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3-Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4-Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7-Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8-06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

E) BAŞVURU TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi : 13/07/2020
Son Başvuru Tarihi : 28/07/2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 17/08/2020
Giriş Sınav Tarihi : 24/08/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 31/08/2020

Birim/Bölüm/Abd-Prg Unvan Derece Adet Açıklama ALES
Puanı
Y. Dil Puanı Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi
Bilişim Enstitüsü//Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://be.gazi.edu.tr/
Fen Fakültesi/Matematik/Cebir ve Sayılar
Teorisi
Araştırma
Görevlisi
4 1 Fakültelerin Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://fef.gazi.edu.tr/
Fen Fakültesi/Matematik/Uygulamalı Matematik Araştırma Görevlisi 4 1 Fakültelerin Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://fef.gazi.edu.tr/
Gazi Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim/Sınıf
Eğitimi
Araştırma
Görevlisi
4 1 Fakültelerin Sınıf Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak ve Sınıf Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://gef.gazi.edu.tr/
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık/Mimarlık Araştırma
Görevlisi
4 1 Fakültelerin Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve
Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70 50 http://mim.gazi.edu.tr/
Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama/Şehir ve Bölge Planlama Araştırma Görevlisi 4 1 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak ve Şehir ve Bölge Planlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://mim.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 80 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik
Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 50 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 80 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği/İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
70 80 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği/İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 50 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği/Kimya Mühendisliği Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
70 80 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği/Kimya Mühendisliği Öğretim
Görevlisi (Uygulamalı)
6 1 Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
70 50 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Makina Mühendisliği/Makina Mühendisliği Araştırma Görevlisi 4 1 Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 80 http://mf.gazi.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi/Makina Mühendisliği/Makina Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Mühendislik Fakültelerinin Makina Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla; yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve ANSYS
programının kullanımı üzerine deneyim sahibi olmak.
70 50 http://mf.gazi.edu.tr/
Rektörlük/(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Guzem))/ Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla; Yüksek lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) eğitim öğretim yılı çalışmış olmak ve Uzaktan Eğitim
uygulamaları üzerine deneyim sahibi olmak.
70 50 http://personel.gazi.edu.tr/
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 6 1 Fakültelerin Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl hemşirelik alanında çalışma deneyimine sahip olup Yükseköğretim
Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders vermiş olmak.
70 50 http://sbf.gazi.edu.tr/
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi/Dil ve Konuşma Terapisi Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 6 1 Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla; yüksek lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve İşaret Dili Eğitimi üzerine deneyim sahip olmak. 70 50 http://sbf.gazi.edu.tr/
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji/Odyoloji Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 6 1 Fakültelerin Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla İşaret Dili Eğitimi üzerine deneyim sahip olmak. 70 50 http://sbf.gazi.edu.tr/
Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi Araştırma Görevlisi 4 1 Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak. 70 50 http://sporbilimleri.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği/Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği
Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Fakültelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında
en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği/İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip
olmak.
70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Araştırma Görevlisi 5 1 Fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında
en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
70 50 http://tf.gazi.edu.tr/
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Öğretim
Görevlisi (Uygulamalı)
6 1 Tıpta Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında
yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
70 50 http://med.gazi.edu.tr/
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri /İç Hastalıkları (Romatoloji B.D.) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Tıpta Uzmanlığını Romatoloji alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla; uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve Ultrasound
cihazının kullanımı üzerine deneyim sahibi olmak.
70 50 http://med.gazi.edu.tr/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR