GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gazi Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK810805
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.06.2020
Son başvuru Tarihi
:
10.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1.Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro
unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5.Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

►BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)

►LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►HİZMET BELGESİ: (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

►BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)

►LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

►HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

► AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

III) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

►BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)

►LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.)

►FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►YABANCI DİL BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

►AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

►BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 26.06.2020
Bitiş Tarihi : 10.07.2020

Birim Bölüm Abd/Prg. Unvan Adet Derece Açıklama
Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri (Disiplinlerarası
Abd)
Profesör 1 1

İnsan Performans Teknolojisi ve Blokzincir konularında
çalışmaları olmak.

Fen Bilimleri Enstitüsü

İleri Teknolojiler (Disiplinlerarası Abd) Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Fizik alanında doktora yapmış olmak ve yenilikçi teknolojiler geliştirme ve teknoloji transferi konularında
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1

Ders kitaplarının tasarımı ve öğretmen eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Profesör 1 1

Kariyer karar verme güçlükleri konusunda
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1

Türk müziği teorisi ve
çalgıları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Profesör 1 1

Görsel sanatlar öğretim yöntemleri konusunda
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi Profesör 1 1

Vektör uzayı
konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1

Okul öncesi dönemde motivasyon eğitimi üzerine çalışmaları
olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1

Harita okuryazarlığı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1

Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1

Türkçe eğitimi alanında, temel dil becerileri üzerine
çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doçent 1 1

Proje yönetimi ve kamu bina tasarımı üzerine çalışmaları
olmak.

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1

Ulaşım ana planları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1

Hidrojen ve alternatif yakıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 1 1

Alkanların dehidrojenasyonu üzerine çalışmaları
olmak.

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1

Makine teorisi ve dinamiği ile kontrol sistemlerinin savunma sanayi uygulamalarında deneyim sahibi
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1

Diyabet ve metabolik
sendrom konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1

Spor ahlakı konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR