GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK700188
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Bilgisayar Donanımı Araştırma Görevlisi 1 5 SAY Mühendislik ve
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak; tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN
TÜRÜ
BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Reklamcılık ve Tanıtım Araştırma Görevlisi 1 5 SÖZ/EA İletişim Fakültesi
Dekanlığı

İletişim Fakültesi mezunu olmak; İletişim alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Muhasebe ve Finansman Araştırma Görevlisi 1 6 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İşletme veya İktisat alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak;Üniversitelerde İşletme, Muhasebe, Muhasebe- Denetim veya Muhasebe-Finansman alanlarından birinde
tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları Araştırma Görevlisi 1 6 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkilerveyaKamuYönetimibölümlerindenbirindetezli
yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
İdare Hukuku Araştırma Görevlisi 1 6 EA Hukuk Fakültesi
Dekanlığı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Cebir ve Sayılar Teorisi Araştırma Görevlisi 1 7 SAY FenEdebiyatFakültesi
Dekanlığı

Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 5 SÖZ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği veya Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak; Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

SINAV TAKVİMİ (İLETİŞİM, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ ile YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU):

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 30.10.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 31.10.2019
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 04.11.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

SINAV TAKVİMİ (MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ):

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 05.11.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 07.11.2019
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 11.11.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)
- Tezli yüksek lisans diploması (Öğretim görevlisi kadrosu için)
- Lisans Not Transkripti
- Özgeçmiş
- Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
- Yabancı dil belgesi
- İki adet fotoğraf
GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’den en az 70 puan almış olmak,
Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR
Adaylar ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR