FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 3 Öğretim Görevlisi alıyor

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK790451
Şehir : Bursa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.03.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili İnsan Kaynakları birimine şahsen ve kargo yoluyla yapılacaktır.

Kadro Yeri Bölüm/ Program Kadro Sayısı Kadro Unvanı Açıklama
Müdürlük Kozmetik Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü /Saç Bakımı ve
Güzellik Hizmetleri
1 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Estetik ve Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Müdürlük Kozmetik Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü /Saç Bakımı ve
Güzellik Hizmetleri
1 Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Müdürlük Kozmetik Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü/ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 1 Öğretim Görevlisi

Lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında en az 2 yıl deneyim sahip olmak.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)
• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş
• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)
*MUAFİYET: Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda İlanımızda yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı için yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
• Tecrübe Belgesi (onaylı)
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
• Alanında uzman en az iki kişiden alınmış referans mektubu
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Kocanaip Mah.
Kaplıca Cad.No: 3, Osmangazi/BURSA adresine gönderilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR