ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789825
Şehir : Erzurum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.03.2020
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne göre Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

1. Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik Belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 5 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında
hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir USB/CD belleğe aktarılmış olarak, ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya postayla yapılacak olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.
3. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADETİ KADRO DERECESİ İLAN ŞARTI

MÜHENDİSLİK
ve MİMARLIK FAK.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Ayrıt Rotalama Problemleri alanında
çalışmalar yapmış olmak
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Lisans ve Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Çok- Operatörlü Montaj Hattı Dengeleme Problemleri alanında
çalışmalar yapmış olmak
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. Ekonometri Ekonometri Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Ekonometri bölümü lisans mezunu olup, Markov değişim ve nitel değişkenli modeller üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
EDEBİYAT FAK. Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı Prof. 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, alanla ilgili saha çalışmaları yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Doç. 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent
unvanı almış olmak
Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak
Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında doktora yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR