ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Erzurum Teknik Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK699523
Şehir : Erzurum
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.10.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür
Son başvuru Tarihi
:
25.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne göre Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

1. Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik Belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 5 adet de taşınabilir belleğe aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir belleğe aktarılmış olarak, Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan dosyayı PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 adet basılı olarak klasör içerisinde, 3 adet de taşınabilir belleğe aktarılmış olarak, ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya postayla yapılacak olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
2. Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.
3. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ataması yapılmayacaktır.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADETİ KADRO DERECESİ İLAN ŞARTI

EDEBİYAT FAK.

Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 3

Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.Cönkler üzerine çalışma yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.İngiliz kültürü ve edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. Metin dil bilim alanında çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAK.

Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1 1

Doçentlik unvanını Sosyoloji bilim alanında almış olmak.Siyaset sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1

Doçentlik unvanını Yakın Çağ Tarih ibilim alanında almış olmak.Şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAK. Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji Doçent 1 1

Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olmak.Kanser kök hücreleri ve mikro RNA’lar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK.

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak.Yüzey işlemleri ve metaleklemeli üretim konularında çalışmış olmak.

Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Profesör 1 1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Makine teorisi,sistem dinamiği ve kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.

Enerji Doçent 1 1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak.Nano akışkanlar ve mikro kanallarda ısı transferi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak.Şekil hafızalı filmler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR