MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltme) Turgut Özal Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi Alacak

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK573122
Şehir : Malatya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
28.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
11.01.2019 10:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi : 30.12.2018

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden

DÜZELTME İLANI

* Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Elemanlarına ilişkin 28.12.2018 tarih ve 30639 (11595/1/1-1, 2/1–1) Resmi Gazetede yayımlanan ilan 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak düzeltilmiştir.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.Öğretim Elemanı Başvuru Formu http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/başvuru-formu.doc

2.ALES Belgesi

3.Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

4.Özgeçmiş

5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.Fotoğraf (1 adet)

7.Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi)(1), (2), (3)

8.Lisans Transkripti(4)

9.Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

10.Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11.Askerlik Belgesi(1)

12.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/arsiv-guvenlik-sorusturmasI-Formu-25.10.2018-Resmi-Gazete-YENİ.xlsx İkamet ili ile oturduğu il farklı ise 3 nüsha düzenlenecek ve fotoğraf yapıştırılarak, 2 Nüfus Cüzdan fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği (“E-Devlet” çıktısı) eklenecektir.

13.Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

14.İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

(1)Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2)Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3)İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

(4)Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/4-luk-sistem-100-Karşılıkları.pdf , http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/5-lik-sistem-100-donusum.pdf

1-Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz olanların ataması yapılmayacaktır.

Sınav Takvimi:

Başvuru başlangıç tarihi 28.12.2018 Sınav Tarihi 25.01.2019
Son başvuru tarihi 11.01.2019 Sonuç açıklama tarihi 01.02.2019
Ön değerlendirme açıklama Tarihi 18.01.2019 Sonuçların ilan edileceği internet adresi www.ozal.edu.tr

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİMDALI ÜNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
ARAPGİR MYO EL SANATLARI GELENEKSEL EL SANATLARI Öğretim Görevlisi 6 1 *Resim İş Eğitimi Lisans, Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalında Yüksek lisans yapmış olmak,
ARAPGİR MYO MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Öğretim Görevlisi 6 1 *İşletme lisans, İktisat tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelendirmek koşuluyla yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ Öğretim Görevlisi 6 1 Seyahat İşletmeciliği Lisans, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak,
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO PAZARLAMA VE REKLAMCILIK PAZARLAMA Öğretim Görevlisi 6 1 Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimleri İşletme olup Çalışanların İş Tatmini, Kurumsal Güven ve Kurumsal Bağlılık alanlarında çalışmaları bulunmak,
REKTÖRLÜK BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Görevlisi 5 1 Antrenörlük Eğitimi lisans, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak,
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER Öğretim Görevlisi 1 1 *İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, lisans öğrenimi sonrası 10 yıllık İngilizce Öğretmenliği alanında tecrübe sahibi olmak,
YEŞİLYURT MYO TASARIM MODA TASARIM Öğretim Görevlisi 5 1 *Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenimi Resim iş Eğitimi olup, Grafik tasarım alanında akademik çalışmaları olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası alanında 5 yıl deneyim sahibi olmak,

İlk ilan Resmi Gazete tarihi : 28.12.2018

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.Öğretim Elemanı Başvuru Formu http://ozal.edu.tr/wpcontent/uploads/2018/12/başvuru-formu.doc
2.ALES Belgesi
3.Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
4.Özgeçmiş
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6.Fotoğraf (1 adet)
7.Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi)(1), (2), (3)
8.Lisans Transkripti(4)
9.Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
10.Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
11.Askerlik Belgesi(1)
12.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu http://ozal.edu.tr/wpcontent/uploads/2018/12/arsiv-guvenlik-sorusturmasI-Formu-25.10.2018-Resmi-GazeteYENİ.xlsx İkamet ili ile oturduğu il farklı ise 3 nüsha düzenlenecek ve fotoğraf yapıştırılarak, 2 Nüfus Cüzdan fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği (“E-Devlet” çıktısı) eklenecektir.
13.Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
14.İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

(1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul
edilmektedir.
(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
kabul edildiğini gösteren belge.
(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca
“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul
edilir.
(4) Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine
dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/4-luk-sistem-100-Karşılıkları.pdf ,
http://ozal.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/5-lik-sistem-100-donusum.pdf

Sınav Takvimi

Başvuru başlangıç tarihi 28.12.2018 Sınav Tarihi 25.01.2019
Son başvuru tarihi 11.01.2019 Sonuç açıklama tarihi 01.02.2019
Ön değerlendirme açıklama tarihi 18.01.2019 Sonuçların ilan edileceği internet adresi www.ozal.edu.tr

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİMDALI ÜNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
ARAPGİR MYO EL SANATLARI GELENEKSEL EL SANATLARI Öğretim Görevlisi 6 1 Yüksek Lisans öğrenimi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anabilim Dalında yapmış olmak,
ARAPGİR MYO MUHASEBE VEVERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Öğretim Görevlisi 6 1 İşletme Mezunu Olup İktisat Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO OTEL, LOKANTAVE İKRAM HİZMETLERİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ Öğretim Görevlisi 6 1 Seyahat İşletmeciliği Lisans, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olup, Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak,
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO PAZARLAMA VE REKLAMCILIK PAZARLAMA Öğretim Görevlisi 6 1 Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimleri İşletme olup Çalışanların İş Tatmini, Kurumsal Güven ve Kurumsal Bağlılık alanlarında çalışmaları bulunmak,
REKTÖRLÜK BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Görevlisi 5 1 Antrenörlük Eğitimi lisans, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak,
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER Öğretim Görevlisi 1 1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, 10 yıllık alanında tecrübe sahibi olmak,
YEŞİLYURT MYO MODA TASARIM MODA TASARIM PROGRAMI Öğretim Görevlisi 5 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim iş Eğitimi lisans, Yeni Medya Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak, Grafik tasarım alanında akademik çalışmaları olmak ve Belgelendirmek kaydıyla Lisans sonrası alanında 5 yıl deneyim sahibi olmak,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR