İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltme) İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK571383
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
26
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
08.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi : 06.01.2018

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

DÜZELTME İLANI

25.12.2018 tarihli, 30636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları ilanımızda yer alan aşağıdaki metin sehven yayımlandığından ilandan çıkarılmıştır.

Duyurulur.

Unvanı İlanın Çıkılacağı Birim Bölümü Anabilim Dalı/ Program Kadro Sayısı Başvuru Şekli Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi Başvuru Yeri İlan Özel Şart Kadro Derecesi
Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi 1 ŞAHSEN/ POSTA http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. 4

İlk ilan Resmi Gazete tarihi : 25.12.2018

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim/Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 25.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 08.01.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 11.01.2019
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.01.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.01.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
Duyurulur.

Unvanı İlanın Çıkılacağı Birim Bölümü Anabilim Dalı/ Program İlan Özel Şart Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi Başvuru Yeri Kadro Derecesi Kadro Sayısı Başvuru Şekli
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ders Verecek) ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Adalet Programı Muhasebe/İşletme alanında Lisans mezunu olup, Muhasebe-Denetim alanında Tezli Yüksek "Lisans eğitimini tamamlamış ve Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası" Üniversitelerde en az 5 (beş) yıllık eğitim öğretim deneyime sahip olmak ve belgelemek. http://adalet.istanbul.edu.tr/tr/_ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Programında Doktora eğitimini tamamlamış olmak. http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Ortodonti 2547 Sayılı Kanunun "50/d maddesi uyarınca Ortodonti Programında Doktora" Eğitimi yapıyor olmak. http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı 4 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Periodontoloji 2547 Sayılı Kanunun "50/d maddesi uyarınca Periodontoloji Programında Doktora" Eğitimi yapıyor olmak. http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı 4 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi 2547 Sayılı Kanunun "50/d maddesi uyarınca Protetik DişTedavisi ProgramındaDoktora" Eğitimi yapıyor olmak. http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı 4 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca "Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim" Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/tr/_ Atatürk "İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü" Müdürlüğü 5 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK FAKÜLTESİ Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Kamu Hukuku alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_ Hukuk Fakültesi Dekanlığı 6 2 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eski Türk Dili Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Felsefe Tarihi 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Felsefe Bölümü Lisans Mezunu olup, Felsefe alanındaTezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Felsefe alanında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Moleküler Biyoloji ve GenetikProgramında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Moleküler Biyoloji ve GenetikProgramında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_ Fen Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Astronomi ve Uzay Bilimleri veya Fizik alanında Lisans Mezunu olup, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Tezli YüksekLisans Eğitimi veya Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_ Fen Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN FAKÜLTESİ Fizik Genel Fizik 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fizik Bölümü Lisans Mezunu olup, Genel Fizik AnabilimDalında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_ Fen Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İktisat İktisat Teorisi 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat Teorisi alanında TezliYüksek Lisans Eğitimiyapıyor olmak. http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İktisat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İngilizce İktisat İngilizce İktisat Politikası 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat Politikası alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_ İktisat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Botanik alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 7 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmakolojialanında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_ Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo- Televizyon ve Sinema Radyo - Televizyon 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_ İletişim Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İslam Felsefesi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İlahiyat Fakültesi "Lisans Mezunuolup, İslam Tarihi alanında Tezli YüksekLisans" Eğitimi veya İslam Tarihi alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca "Su Ürünleri veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu olup,Su Ürünleri Yetiştiriciliği" Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_ Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AZİZ SANCAR "DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA" ENSTİTÜSÜ İmmünoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi "uyarınca İmmünoloji Anabilim Dalında" Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/ Aziz Sancar Deneysel "Tıp Araştırma" Enstitüsü Müdürlüğü 7 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Sinirbilim 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sinir Bilimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyorolmak. http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/tr/ Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ Denizel Çevre 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Denizel Çevre Anabilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak. http://denizbilimleri.istanbul.edu.tr/tr/ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü 6 1 ŞAHSEN/POSTA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyoloji 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, Fiziksel Oşinografive Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında DoktoraEğitimi yapıyorolmak. http://denizbilimleri.istanbul.edu.tr/tr/ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü 6 1 ŞAHSEN/POSTA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR