VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alım ilanı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK696966
Şehir : Van
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
33
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv
soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.


8) İLK BAŞVURU TARİHİ : 07.10.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 21.10.2019

BİRİM /BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP 1

ACİL TIP UZMANI OLMAK.

AİLE HEKİMLİĞİ 1

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI OLMAK. FİTOTERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK. (SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI)

FARMAKOLOJİ 1

TIBBİ FARMAKOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK, ÇEVRESEL KANSEROJENLER VE DAVRANIŞ
FARMAKOLOJİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

RADYODİOGNASTİK

1

RADYOLOJİ ALANINDA UZMANLIĞINI ALMIŞ OLMAK. KEMOTERAPİ HASTALARINDA GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE SANTRAL VENÖZ PORT YERLEŞTİRMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

İÇ HASTALIKLARI 1

HEMOTOLOJİ UZMANI OLMAK.

TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE İLGİLİ ALANDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENERJİ 1

DOÇENTLİK UNVANINI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDEN ALMIŞ OLMAK, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE AERODİNAMİK
KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

SÜT TEKNOLOJİSİ 1

DOÇENTLİK UNVANINI GIDA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (SÜT TEKNOLOJİSİ) ALANINDA ALMIŞ OLMAK, OTLU PEYNİR VE SÜT KALINTI- KONTAMİNANTLARI KONULARINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK 1

DOÇENTLİK UNVANINI KİMYA (FİZİKOKİMYA) ALANINDA ALMIŞ OLMAK, KİL-POLİMER FIRÇA HİBRİT MALZEMELER İLE ADSORPSİYON KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ A.B.D

1

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜNENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HABERLEŞME PROGRAMINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK. RADAR KESİT ALANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ VE META MATERYALLERİN ANTENLERDE KULLANIMI ÜZERİNE YAYINLARI BULUNMAK.

SİSMOLOJİ 1

SİSMOLOJİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA

1

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK VE RATLARDA PROSTAT HİBERPLAZİSİ KONUSUNDA
ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ECZANE HİZMETLERİ PR.

1

BİYOKİMYA ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK. TIBBİ BİTKİLERDEN FLAVONOİD SEKONDER METABOLİTLERİNİN İZOLASYONU
KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

1

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE ECZACILIK FAKÜLTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

FARMAKOGNOZİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FARMASÖTİK KİMYA

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

ANALİTİK KİMYA

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK, İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ

1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT TEORİSİ 1

İKTİSAT TEORİSİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞ OLMAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KELAM 1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VEYA İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK VE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (KELAM) ALANINDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ

1

PERİODONTOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞ OLMAK VE DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİNİN TEDAVİSİNDE
MİKROCERRAHİ YÖNTEMLER ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM YÖNETİMİ 1

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ALANINDA DOÇENT UNVANINI ALMIŞ OLMAK. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI KONULARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

SINIF EĞİTİMİ 1

SINIF EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK. AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

1

RESİM-İŞ EĞİTİMİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK. SANAT EĞİTİMİ, PLASTİK SANATLAR VE TÜRK MİNYATÜR SANATI
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

COĞRAFYA EĞİTİMİ A.B.D

1

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK. E- DEĞERLENDİRME VE E- ÖĞRENME
KONULARINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE ORTA DOĞUDAKİ ASKERİ DARBELER ÜZERİNE
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

EĞİTİMİN FELSEFİ ,SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

1

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

FEN FAKÜLTESİ
UYGULAMALI MATEMATİK 1

UYGULAMALI MATEMATİK ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞ OLMAK, DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK METOTLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

1

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞ OLMAK VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE KAS HASARI ÜZERİNE
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

1

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINI ALMIŞ OLMAK VE ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR