ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Şırnak Üniversitesi 17 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK699520
Şehir : Şırnak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
17
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
25.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştırŞırnak Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda verilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’ lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Yönetmenliğin Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler:
Başvuracak kadro için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Başvuru Dilekçesi
2 - Özgeçmiş,
3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
4 - Yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği)
5 - Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin Aslı veya Fotokopisi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavına gelirken Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.)
6 - Lisans Transkriptinin Aslı veya Fotokopisi (Lisans Transkriptinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavın a gelirken Lisans Transkriptlerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.
7 - Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için öğrenci belgesi (İlgili üniversiteden onaylı belge veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)
8 - Tecrübe şartı aranan kadrolar için lisans mezuniyeti sonrası ilgili alana ait tecrübe belgesi (Tecrübe resmi kurumda ise onaylı hizmet belgesi, özel sektörde ise SGK’dan alınacak prim dökümanı ve ilgili firma veya firmalardan alınacak yazı. Yazının üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve yazının tarihi bulunmalıdır. Sadece SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)
9 - Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
10 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
11 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

Önemli Notlar:

1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranmaktadır. Adayların yapmakta oldukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminde azami süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile anılan yönetmeliğin yayımladığı 26.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 20 16/2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuna başvuramazlar.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

4- Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ

Duyuru Başlama Tarihi : 11.10.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.11.2019
Sınav Giriş Tarihi : 05.11.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2019
Kabul Edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.sirnak.edu.tr

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVANI DER. ADET ALES
PUANI VE TÜRÜ
YDS
VEYA EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA
REKTÖRLÜK Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 7 1 70/EA 50

Eğitim Fakültelerinin Temel Eğitim Bölümlerinin birinden mezun olup, “Eğitim Yönetimi, Teftiş Planlaması ve Ekonomisi” veya “Eğitim Programları ve Öğretim” Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 8 yıl çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf Arş. Gör. 6 1 70/SÖZEL 50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi
Mezunu Olup Tasavvuf alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Arap Dili ve Belagatı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 6 1 70/SÖZEL 50

Temel İslam Bilimlerinde Doktora yapmış olup,
Lisans eğitiminden sonra en az 10 (On) senelik Eğitim-Öğretim tecrübesine sahip olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Sanatları Arş. Gör. 6 1 70/SÖZEL 50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Mezunu Olup Türk İslam Sanatları alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Felsefe ve Din
Bilimleri
Mantık Arş. Gör. 6 1 70/SÖZEL 50

Mantık Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora
yapıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Arş. Gör. 5 1 70/EA 50

Kamu Yönetimi Lisans mezunu olup, Siyaset Bilimi Anabilim/Bilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Arş. Gör. 6 1 70/EA 50

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında veya Sağlık Bilimleri alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans
veya Doktora yapıyor olmak.

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Arş. Gör. 5 1 70/EA 50

Sosyal Hizmet Lisans mezunu olup Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları, Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika alanlarının birinde Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.

İşletme Muhasebe ve
Finansman
Arş. Gör. 7 1 70/EA 50

İşletme veya Muhasebe ve Finansman Anabilim/Bilim
dallarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Arş. Gör. 6 1 70/EA 50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dallarının birinde
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. (Ders Verecek) 7 1 70/EA 50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla Lisans mezuniyeti sonrası eğitim- öğretim kurumlarında turizm alanında en az 2 (iki) yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Arş. Gör. 5 1 70/ SÖZ/EA/ SAY* 50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu Olmak ve İlgili Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora
yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Resim Arş. Gör. 6 1 70/
SÖZ/EA/ SAY*
50

Resim Lisans mezunu olmak, Resim Alanında Tezli Yüksek Lisans ya da doktora yapıyor olmak.

Müzik

Müzik Arş. Gör. 6 2 70/ SÖZ/EA/
SAY*
50

Müzik Lisans mezunu olmak, Müzik alanında Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora yapıyor olmak.

Müzik Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
6 1 70/SÖZ/EA/
SAY*
50

Müzik lisans mezunu olmak ve Müzik Alanında
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU Motorlu Araçlar
ve Ulaştırma Teknolojileri
Otomotiv Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 70/SAY MUAF

Otomotiv Mühendisliği veya Otomotiv Öğretmenliği
Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

*ALES puan türlerinden en yüksek olan değerlendirmeye alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR