SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK700231
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
17
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.10.2019
Son başvuru Tarihi
:
28.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELAMANI ALIMI İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 ayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgelerini başvuru formunda istenen iğer belgelerle birlikte bilimsel çalışmalarını ve yayınların kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, başvuru formunda istenen diğer belgelerle birlikte bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Başvuruları Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 14.10.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 01.11.2019
Başvuru Başlangıç Tarihî : 14.10.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 06.11.2019
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12.11.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin
istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.
- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM DRC UNVAN ARANAN ŞARTLAR
1 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti 3 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Diş Hekimliğinde travmaya yönelik rejeneratif tedaviler ile kuafaj materyallerinin etkileri üzerine çalışması olmak.
2 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi 1 Doçent Ergoterapi alanında doçent unvanı olmak. Yaşlı Bireylere yönelik tutumlara ilişkin çalışma yapmış olmak.
3 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon 3 Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, bu alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Fibromiyalji, Multiple skleroz’da pozisyon hissi ve servikal hastalıklarda denge eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
4 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 5 Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans mezunu olup, İlk ve Acil Yardım alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi
bulunmak.
5 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Labaratuvar Teknikleri 5 Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Temel Tıp Bilimleri alanında doktora yapmış/yapıyor
olmak.
6 Hamidiye Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya 3 Dr. Öğr. Üyesi Heterosiklik fragman içeren bir takım seri molekül
gruplarının antiinflamatuvar ve antlkanser etkinliklerinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7 Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilişim Sistemleri Sağlık Bilişim Sistemleri 3 Dr. Öğr. Üyesi Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak. Veri, veri madenciliği ve istatistiksel analiz uygulamaları
üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
8 Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mokeküler Biyoloji ve Genetik Mokeküler Biyoloji ve Genetik 3 Dr. Öğr. Üyesi Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Glioblastomada epitelyal endotelyal geçiş (transizyon) ve
Alzheimer Hastalığı konularında çalışma yapmış olmak.
9 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 1 Doçent Odyolojide Doçent unvanına sahip olmak. İşitme cihazları
ve Koklear İmplant kullanan çocukların eğitimi üzerine çalışma yapmış olmak.
10 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Ve Konuşma Terapisi Dil Ve Konuşma Terapisi 5 Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programında yüksek lisans yapmış olmak. İşitsel uyarılmış
potansiyeller konusunda çalışması olmak.
11 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi 5 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup. Ergoterapi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimi bulunmak.
12 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 1 Doçent Romanlar, Mülteciler, Çokkültürlü Toplum, Sosyal Hizmet ve Maneviyat konularında çalışma yapmış olmak.
13 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım 3 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Afet Tıbbı alanında doktora yapmış olmak. Afet ve Acil Durum yönetimi konularında en az 5 yıllık deneyimi bulunmak.
14 Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik hizmetleri Diş Protez Teknolojisi 3 Dr. Öğr. Üyesi Farklı monolitik zirkonya blokların self adeziv reçine simanla makaslama bağlanma dayanımları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
15 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı 1 Doçent Halk Sağlığı alanında Doçent unvanına sahip olmak. Epidemiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Halk Sağlığı disiplinlerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim
konularında çalışma yapmış olmak.
16 Hamidiye Uluslararası Tıp
Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. Gen tedavisi ve deneysel beyin hasarı konularında çalışmalar
yapmış olmak.
17 Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olup, Çevre Mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Laboratuvar akreditasyonu sertifikasına sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR