FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Fırat Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733343
Şehir : Elazığ
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
26
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde mevcuttur

ÜNVANI ARŞ. GÖR. ÖĞR. GÖR. ALES YDS veya Eşdeğeri ALES Puan Türü AÇIKLAMA
BİRİMİ ABD Adet-Der. Adet-Der.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 1-6 70 50 SÖZ Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Teorisi 1-6 70 50 SAY İstatistik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 1-6 70 50 SAY Matematik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri 1-5 70 50 EA Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet 1-5 70 50 EA Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Tefsir 1-6 70 50 SÖZ İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 1-6 70 50 SÖZ Görsel İletişim Tasarımı lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 1-6 70 50 SÖZ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Ortaçağ Tarihi 1-6 70 50 SÖZ Tarih lisans mezunu olmak. Tarih alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Yapı 1-5 70 50 SAY İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Yazılım Mühendisliği 1-5 70 50 SAY İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor 1-5 70 50 SAY Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetim Bilimleri 1-6 70 50 EA Spor Yöneticiliği lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1-5 7 50 SAY İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Ulaştırma 1-5 70 50 SAY İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları 1-5 70 50 SAY Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 1-5 70 50 SAY Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 1-2 70 50 SAY Ebelik lisans mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Hemşirelik Esasları 1-4 70 50 SAY Hemşirelik lisans mezunu olup çocuk hemşireliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1-2 70 50 SAY Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup Tıp Anatomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sosyal Bilimler MYO Adalet Pr. 1-2 70 EA Hukuk Fakültesi mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Baskil MYO Raylı Sistemler Makinistlik Pr. 1-4 70 SAY Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.
Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı Pr. 1-2 70 SAY Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.
Karakoçan MYO Tapu ve Kadastro Pr. 1-3 70 SAY Geomatik, Harita veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Tapu ve Kadastro Pr. 1-3 70 EA Hukuk Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği 1-5 70 50 SÖZ Devlet Konservatuvarı lisans mezunu olup Müzik anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamış olmak.
TOPLAM 17 9

Duyuru Başlama Tarihi: İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınava Giriş Tarihi ve Sınav Açıklama Tarihi Üniversitemiz www.firat.edu.tr. adresinde duyurulacaktır.
Başvuru adresi: Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Elazığ
Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

İstenilen Belgeler
1- Özgeçmiş
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
3-1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)
7- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
8- İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı)
9- ALES Belgesi
10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
13- Adli Sicil Belgesi
Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR