BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Bursa Uludağ Üniversitesi 20 Öğretim Görevlisi alıyor

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK811580
Şehir : Bursa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.06.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

-Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesi uyarınca)
(1)Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2)Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3)Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7.Maddesi uyarınca)
(4)Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(5)Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak
şartı aranır.
(6)Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. (İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin 4.fıkrası uyarınca)

-İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.
Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
KADRO UN VANI AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 3. Bölüm 10. Maddesine göre eğitici ünvanına sahip olmak. All-on-four konseptinde sonlu elemanlar stres analizi çalışması yapmış olmak. Çocuklarda prekanseröz lezyonlarla ilgili çalışması
olmak
GEMLİK ASIM
KOCABIYIK MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ
BÖLÜMÜ
HİBRİD VE ELEKTRİKLİ
TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ
1 4 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Termodinamik alanında tezli yüksek lisans
ve doktora yapmış olmak.
GEMLİK ASIM
KOCABIYIK MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ
BÖLÜMÜ
HİBRİD VE ELEKTRİKLİ
TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ
1 5 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Yüksek Lisans ve Doktorasını Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak.
GEMLİK ASIM
KOCABIYIK MYO
MAKİNA VE METAL
TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE 1 3 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim dalında
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELAGATİ 1 2 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı'nda doktora yapmış, Osmanlı dönemi Arapça- Türkçe
sözlükleri üzerinde çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ 1 7 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora yapmış, kıraat ilmi alanında çalışmalar yapmış ve Kırat-ı Aşere ve Takrîb Belgesi'ne sahip olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1 7 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Fizyoterapi Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Oral- motor rehabilitasyonu, geriatrik ve nörolojik rehabilitasyon alanlarında yayın yapmış
olmak. Uluslararası kitaplarda bölüm yazarı olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
1 3 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Rejyonal anestezi konusunda ileri
düzey eğitim almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
1 3 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Tümör Cerrahisi ve Omuırga Cerrahisi eğitimi
almış ve deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ 1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Tıbbi Patoloji uzmanı olmak. Otoimmun hastalıkların patolojisi üzerine çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ 1 3 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Aile Hekimliği uzmanı olmak. Aile Sağlığı Merkezinde çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR
1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak. Dermal Cerrahide deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON
HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
1 3 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Yurt dışında mesleki deneyim sahibi
olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 3 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Epidemiyoloji-Klinik araştırmalar metodolojisi
konusunda eğitim almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
(Hematoloji) İç Hastalıkları uzmanı olmak. Hemotoloji Yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
(Romatoloji) İç Hastalıkları uzmanı olmak. Romatoloji Yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ 1 1 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
Radyoloji uzmanı olmak. Serebral Endovasküler girişimlerde deneyimi olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - - 1 3 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) (Almanca) Almanca Öğretmenliği, Alman Dili Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavından en az 80 puan ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak. Belgelendirmek kaydıyla üniversitelerde alanında en az 3 (üç)
yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - - 1 3 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavından en az 80 puan ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak. Belgelendirmek kaydıyla üniversitelerde en az 3 (üç) yıl
deneyime sahip olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR