BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Bahçeşehir Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789811
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
20.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
03.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik",
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca
öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet
memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de
yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres,
telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7 Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
10. 1 Adet Fotoğraf

SINAV TAKVİMİ;
• İlan Tarihi : 20 Mart 2020
• Son Başvuru Tarihi : 03 Nisan 2020
• Ön Değerlendirme Tarihi : 06 Nisan 2020
• Giriş Sınavı Tarihi : 08 Nisan 2020
• Sonuç Açıklama Tarihi : 10 Nisan 2020
Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari
BAŞVURU YERİ: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat. 2) Beşiktaş
İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (20 Mart - 03 Nisan 2020) 15 gündür. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SIRA NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM
DALI PROGRAM
KADRO UNVAN SAYI İLAN AÇIKLAMASI
1 KONSERVATUAR MÜZİK MÜZİK PROF. DR. VEYA DOÇ. DR. VEYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 MÜZİK VEYA KOMPOZİSYON KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ, TERCİHEN BİLGİSAYARLI KOMPOZİSYON VEYA KOMPOZİSYON
ÜZERİNE ÇALIŞMALARDA BULUNMAK.
2 KONSERVATUAR MÜZİK MÜZİK PROF. DR. VEYA DOÇ. DR. VEYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 KOMPOZİSYON VEYA ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KONUSUNDA SANATTA YETERLİLİK DERECESİNE SAHİP OLMAK.
3 KONSERVATUAR SAHNE SANATLARI SAHNE SANATLARI PROF. DR. VEYA DOÇ. DR. VEYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 SAHNE SANATLARI (TİYATRO, OYUNCULUK, DANS, OPERA) ALANINDA SANATTA YETERLİLİK VEYA DOKTORA DERECESİNE
SAHİP OLMAK
4 MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İŞLETME ALANINDA DOKTORA DERECESINE SAHIP OLMAK VE SOSYAL PSIKOLOJI ALANINDA DISIPLINLER ARASI
ÇALIŞMALARDA BULUNMAK.
5 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 KADIN VE CINSIYET ÇALIŞMALARI KONUSUNDA DOKTORASINI TAMAMLAMIŞ, KADIN VE SANAT KONULARINDA
CALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
6 KONSERVATUAR MÜZİK MÜZİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 KONSERVATUAR LISANS MEZUNU OLMAK VE TERCIHEN ILGILI ALANDA YÜKSEK LISANS VEYA DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR