DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Düzce Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK731291
Şehir : Düzce
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
39
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen yapılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI:
Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)
Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı)
Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)
Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
2 Adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
CD (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu için 4 (Dört) adet, Profesör kadrosu başvurusu için 6 (altı) adet)
CD İçerikleri;
- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.
- Özgeçmiş
- Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali.
- Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği
- Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)
- Bilimsel Çalışmalar
- İlan Metni

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU EVRAKLARI:
- Başvuru dilekçesi
- Lisans mezuniyet belgesi ve transkript fotokopisi

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi fotokopisi
- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi
- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

Başvuru Tarihleri: 26.11.2019 - 10.12.2019
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 12.12.2019
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi ve saati: 16.12.2019 / 13:00,
Sonuç açıklama tarihi: 18.12.2019

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE İLAN ŞARTI
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Üstün Zekalılar Eğitimi Doçent 1 1 Üstün yetenekliler alanında Doçent unvanını almış;
üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimi konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Çocuk Gelişimi alanında Doçent unvanını almış;
okul zorbalığı, epistemolojik inanç, sosyal beceri ve problem çözme konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Alanında Doçent unvanını almış; Türkçe Eğitimi, ilkokuma ve yazma öğretimi, sesli ve sessiz akıcı okuma konularında
çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Fen Eğitimi alanında doktora yapmış; Fen- mühendislik uygulamaları ve 21. yy becerileri, sınıf öğretmeni adaylarının eğitiminde araştırma-
sorgulama konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Filoloji Temel Alanı Türk Dili Bilim Alanında Doçent unvanını almış; Türkçe dil bilgisi öğretimi, Türkçe söz varlığı ve sözlükçülük alanlarında
çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe Eğitimi Alanında Doçent unvanını almış; yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisi öz
yeterliliği konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Türk Dili alanında doktora yapmış; Türkçenin söz varlığı, kelime türleri ve etimolojisi konularında
çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Türkçe Eğitimi Alanında doktora yapmış; çocuk
edebiyatı, edebi metinlerde değerler eğitimi ve görsel okuma konularında çalışmış olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Doçent 1 1 Finans Alanında Doçent unvanını almış; hisse senedi
piyasaları ve varlık fiyatlama modelleri alanlarında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış; dağıtık hizmet engelleme saldırılarının engellenmesi konusunda çalışmış
olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent
unvanını almış; gürbüz kontrol sistemleri konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Doçent 1 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent
unvanını almış; sabit mıknatıslı senkron motor sürücü sistemleri konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Elektronik Sistemler Doçent 1 1 Fizik alanında Doçent unvanını almış; ferroelektrik
diyot ve fotodiyotların üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.
Ormancılık Meslek
Yüksekokulu
Ormancılık Ormancılık Ve Orman Ürünleri Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Sistematik botanik, farklı ekolojik bölgelerdeki odunların anatomik özellikleri konusunda çalışmış
olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Yapay zeka ve güç sistemleri konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış; güç sistemlerinde optimizasyon
konusunda çalışmış olmak.
Teknoloji
Fakültesi
Makine Ve İmalat
Mühendisliği
Makine Ve İmalat
Mühendisliği
Profesör 1 1 İçten yanmalı motorlarda performans, yanma analizi,
titreşim ve gürültü konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Aort hastalıklarında bioprostetik kapaklar konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Vücut dışı taş kırmanın (ESWL) böbrekteki
oksidatif stres hasarı ve koruyucu tedavisi ile ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Kalıcı tünelli port kateteri takılan hastalarla ilgili çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Akut romatizmal ateş, srtrain ve strain rate eko
konusunda çalışmış ve Çocuk Kardiyolojisi Yandal Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör 1 1 Çocukluk çağı romatoid artrit konusunda çalışmış ve
Çocuk Romatolojisi Yandal Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Astımlı çocuklarda epikardiyal yağ dokusu konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Pediatrik travmalı hastalarda travma skorları konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Sirozlu hastalarda gaitada kalprotektin ve komplikasyonlarla ilişkisi konusunda çalışmış ve
Gastroenteroloji Yandal Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 Epilepsili kadınlarda gebelik konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyodiagnostik Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Baş boyun radyolojisi konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Farmakololoji Profesör 1 1 Mantar zehirlenmeleri konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Parkinson ve hareket hastalıklarında Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) konusunda en az 2 ay
belgelendirilmiş yurt dışı eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Anthropometrik çalışmalar
yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doktor Öğretim
Üyesi
1 4 Mallampati skorlaması, antropometri ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi hakkında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Araştırma Görevlisi 1 6 Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora
yapıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Araştırma Görevlisi 1 4 Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu; Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Araştırma Görevlisi 1 4 İslami İlimler veya İlahiyat Fakültesi (%100 Arapça eğitimi veren) Lisans mezunu ve Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Akçakoca Bey
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Araştırma Görevlisi 1 4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans mezunu ve
Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Öğretim Görevlisi Uygulamalı
Birim
4 1 Uzmanlık eğitimini Acil Tıp Anabilim Dalında tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR