YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksek İhtisas Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089241
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
35
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Başvuru Süresi
:
Başvurular 25.11.2019 - 09.12.2019 tarihleri arasında yapılabilir
Son başvuru Tarihi
:
09.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Başvuru Tarihi : 25.11.2019


Son Başvuru Tarihi : 09.12.2019


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.


Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.


Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören / ANKARA

Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 – Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)
3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4 - Nüfus cüzdanı örneği
5- Adli Sicil Belgesi
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
8 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD
9- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu
http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat
10 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.
2-Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.
3-Özgeçmiş
4- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
5- İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için)
6-İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
7-Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
8-Adli Sicil Belgesi
9-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
10- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi
11-Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
12-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
13-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
14-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
15-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 10.12.2019
Sınav Tarihi : 12.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2019

BİRİM BÖLÜM
ANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAM
UNVANI ALINACAK KİŞİ SAYISI BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizyoloji alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyofizik alanında yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olmak, Pürinerjik reseptör sinyal mekanizmalarının floresan mikroskobisiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. 1 Girişimsel Pulmonoloji ve EBUS konusunda tecrübeli olmak ve akciğer transplantasyonu konusunda Uluslararası sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doç. Dr. 1 Gebelikte Kalp hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Kuşkulu genital yapı ile başvuran çocuklarda etyolojik faktörlerin dağılımı ve izlem çalışmaları ile ilgili deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların işeme bozukluğu semptom sıralaması ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Nefroloji, Kord konusunda D-vit çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocukluk çağı SLE hastalığının nöropsikiyatrik tutulumu üzerine psikometrik değerlendirmelerle ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Alopesi areata hastalarında Merkel hücre sayısı ile derideki dağılımının ve CD200 ekpresyonunun değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Bağımlılık ve Davranışsal Bağımlılık alanlarında Ulusal ve Uluslararası yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Alkol ve madde kullanım bozuklukları, Kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve fobiler alanında tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Prof. Dr. 1 Doçentliğini Nükleer Tıp alanından almış olmak, Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Nükleer Tıp alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Uzmanlığını Spor Hekimliğinden almış olmak, Akut kas straini üzerine diklofenak ve ozonun etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Psödoeksfoliatif gözlerde fakoemülsifikasyon sonrası ön kamera değişiklikleri ve göz içi lens gücü hesaplamaları ile ilgili çalışma yapmış olmak. İnternational Council of ophthalmology sınavlarında yeterlilik sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Deneysel rat modelinde subkonjoktival bevacizumab ve pegaptanib enjeksiyonun korneal nevaskularizasyon konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Varis tedavisinde siyanoakrilat ile lazer karşılaştırması konulu, reperfüzyona bağlı böbrek hasarına iloprost – levosimendan’ın etkilerinin araştırılması konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Endometriozis ve endometrial dokularda enzim proteinin regülasyon ve aktivasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Prof. Dr. 1 Baş Boyun Patolojisi, Solunum Sistemi Patolojisi, Moleküler Patoloji uygulamaları deneyimi ve uluslararası yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Patoloji alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Üroonkoloji ve robotik cerrahi alanlarında deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doç. Dr. 1 Burun rekonstrüksiyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği / Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları ) Dr. Öğr. Üyesi 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik / İç Hastalıkları / Hemşirelik Esasları / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Araş. Gör. 1 Hemşirelik / İç Hastalıkları / Hemşirelik Esasları / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapıyor ya da bitirmiş olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Prof. Dr. 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak, Yükseköğretimde kalite güvencesi, Ulusalarasılaşma, Lisansüstü eğitim ve Yükseköğretim yönetimi konularında yayınları ve deneyimi olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doç. Dr. 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak ve ahlaki liderlik, yıldırma (mobbing) ile yönetsel etik konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Araş. Gör. 1 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri mezunu olmak, İşletme Yönetimi bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Araş. Gör. 1 İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, davranışsal iktisat konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1 Uzmanlık eğitimini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlık eğitimini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Doç. Dr. 1 Doçentliğini Fizik alanından almış olmak, Herhangi bir yükseköğretim Kurumunda ders vermiş olmak, Nano oluşumlar içeren biyolojik ve sentetik malzemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak, Taşıyıcı RNA ve Polihedral oligomerik silseskioksan üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, AFMve kağıt temelli sensörler konusunda SCI’da yayınlanmış makalesi olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Lisans derecesini Fizik Anabilim dalında almış olmak. Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim dalı Nanomalzeme bilim dalında doktora yapıyor olmak. İş güvenliği sertifikasına sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Tıp Bilişimi, Sağlık Bilişimi Bölümlerinden birinden mezun olmak ve Yüksek lisans yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR