ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK701444
Şehir : Adana
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
35
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden


AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.


Başvuru Şartları:
* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.
•2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (16.10.2019-30.10.2019) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944
DUYURULUR .

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM ÜNVANI DRC. SAYISI NİTELİK

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Hematoloji) Dr.Öğr.Üyesi 3 2

Hematoloji uzmanlığını tamamlamış olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2 1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Işık tedavisi ve intihar konusunda çalışmalar yapmış olmak

Halk Sağlığı Dr.Öğr.Üyesi 2,3 2

Halk Sağlığı uzmanı olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2 1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 2 1
Üroloji Dr.Öğr.Üyesi 2 1

Renal Transplantasyon cerrahisinde deneyimli olup, Avrupa Üroloji Board sınavını geçmiş olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr.Öğr.Üyesi 2 2 Anestezi uzmanı olmak

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Koagülasyon süreçleri ile içme sularından mikrokirletici giderimi konularında çalışmaları olmak

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, akıllı binalarda gömülü sistemler ve güç elektroniği konusunda çalışmaları bulunmak

Maden Mühendisliği Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Maden Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, kömür tozu patlamaları konularında çalışmaları bulunmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Turunçgil Fizyolojisi konusunda doktora yapmış olmak

Bitki Koruma Entomoloji Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Süs Bitkileri ve Sebze Zararlıları konusunda çalışmalar yapmış olmak

Toprak Toprak Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Toprak etüd haritalama ve arazi değerlendirme konularında araştırma yapmış olmak

Zootekni Hayvan Yetiştirme Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Zootekni Bölümü lisans mezunu olmak, zootekni anabilim dalında doktora yapmış olup, büyükbaş hayvan yetiştirme konusunda çalışmaları olmak

Tarım Makineları ve Teknolojileri Müh. Tarım Makineleri Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Tarım Makinaları anabilim dalında doktora yapmış olmak, Hassas Tarım veya Tarım Traktörleri alanında araştırmalar yapmış olmak

Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak, gıda ambalajlama konusunda doktora yapmış olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Yapı Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, aydınlatma konusunda doktora yapmış olmak

Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Peyzaj Mimarlığı alanında doktora derecesine sahip olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi Dr.Öğr.Üyesi 4 1
Din Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Sağlık sektöründe uygulamalı ekonometrik çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Bilimeri Fakültesi Ebelik Ebelik Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Hemşirelik anabilim dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak

Kozan İşletme Fakültesi İşletme İşletme Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Maliyet Muhasebesi ve Denetim alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü, Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü veya Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, doktora eğitimini Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak

Ceyhan Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Patolojisi Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, memeli sinir sistemi patolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Dr.Öğr.Üyesi 5 1

Anorganik Kimya dalında doktora yapmış olmak, Katalizörler ve Hidrotermal Sentez konularında araştırmalar yapmış olmak

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Dr.Öğr.Üyesi 5 1

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak,doktorasını Makine Mühendisliği anabilim dalında tamamlamış olmak.

Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 1

Kimya Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak, elektrokimya, korozyon ve iletken polimer konularında akademik çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 5 1

Hazır Giyim Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans programından mezun olmak, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları bilim dalında doktorasını tamamlamış olmak

Adana Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Emlak ve Emlak Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 5 1

Tüketici davranışları ve ekonomik etkinlik konularında çalışmalar yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR