ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK669215
Şehir : Adana
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
55
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.07.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kadro iptali ilanı yayınlanmıştır

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden


AKADEMİK PERSONEL İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce
Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.
● 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (22.07.2019-05.08.2019)
olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
DUYURULUR.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM
DALI/PROGRAM
ÜNVANI DERECESİ SAYISI NİTELİK
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Donanımı Profesör 1 1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hematolojisi) Profesör 1 1

Hemoglobinopatiler konusunda çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Profesör 1 1

Konjetinal kalp hastalıklarının yeni doğan dönem postop takibi konusunda çalışmaları olmak.

Radyasyon
Onkolojisi
Profesör 1 1

Jinekolojik , meme ve prostat kanserleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Adli Tıp Profesör 1 1

Adli Genetik alanında çalışmaları
olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak, doku
tipleme konusunda çalışmaları olmak.

Biyofizik Profesör 1 1

Manyetik alanların diyabet üzerine
etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1

Aromataz geni konusunda çalışmaları
olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1

Üreme endokrinolojisi ve infertilite konusunda çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Profesör 1 1

Jinekolojik Onkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1

Endoskopik sinüs ve kafa kaide
cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Profesör 1 1

Alman Dili Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak ve alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve alanı ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Profesör 1 1

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler Veterinerlik Fizyolojisi Profesör 1 1

Hayvan Fizyolojisi- Ekofizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler Dölerme ve Suni Tohumlama Profesör 1 1

Veteriner Fakültesi mezunu ve sığırlarda östrus senkronizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği
Profesör 1 1

Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında doçent unvanı
almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ekonometri Yöneylem Profesör 1 1

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak, yapay sinir ağları ve yapısal kırılmalı modellerin kullanıldığı doğrusal olmayan yöntemlerle ilgili uygulamalı
çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Profesör 1 1

Eski Uygurca alanında çalışmalar yapmış olmak.

Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Profesör 1 1

Biyokimya Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Profesör 1 1

Mikrobiyoloji (İmmünoloji) Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Katı Hal Fiziği Doçent 1 1

Grafen ve Heteroeklemlerde magnetik alan altındaki iki boyutlu kuantum yapılar hakkında sayısal çözümleme yöntemleri ile ilgili
çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Doçent 1 1
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doçent 1 1

Çoklu etmen yaklaşımı ve üretim çizelgeleme konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doçent 1 1

Mikroakışkanlar mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Doçent 1 1

Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kozan İşletme Fakültesi

İşletme İşletme Doçent 1 1

Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak, Kooperatifçilik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İşletme İşletme Doçent 1 1

Makro İktisat alanında doçent unvanı
almış olmak, keynesyen iktisat konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1

Yeni Türk Edebiyatı alanından doçent unvanı almış olmak ve Çocuk Edebiyatı konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1

Güzel Sanatlar Temel Alanı, Tasarım
Bilim alanından doçent unvanı almış olmak.

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Termodinamik Doçent 1 1

Isı transferi, rüzgar enerjisi ve iklimlendirme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 1

Elektrokimya ve korozyonun önlenmesi konularında çalışmalar
yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Karaisalı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Destekli
Tasarım ve Animasyon
Doçent 1 1

Bilgisayarda sayısal görüntü işleme
ve uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 1

Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 1

Tıbbi Biyokimya Bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

İmamoğlu MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Doçent 1 1

Kimya bilim alanında doçent unvanını
almış olmak ve Biyokimya alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Aile Hekimliği uzmanı olmak, kanser
hastalarına bütüncül yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Pankreas kanseri ile ilgili çalışmaları olmak, Avrupa (ESMO) ve Türk Onkoloji Derneğince geçerli Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı yeterliliğine sahip
olmak,

İç Hastalıkları (Hematoloji) Dr.Öğr. Üyesi 3 2

İç Hastalıkları Hematoloji uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk
Endokrinolojisi)
Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Çocuk Endokrin genetiği konusunda çalışmaları bulunmak.

Halk Sağlığı Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Halk Sağlığı uzmanı olmak.

Adli Tıp Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Adli Tıp uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olup, Koroner bypass cerrahisi prognozunun preoperatif değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Çocuk cerrahisi uzmanı olmak.

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Maden Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Pirometalurji
konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Endüstriyel Kimya Dr.Öğr. Üyesi 3 1
Matematik Geometri Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Semi-riemann manifoldların alt manifoldlarında çalışmalar yapmış
olmak.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Fotoğrafçılık ve Grafik Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Fotoğrafçılık, Grafik Tasarımı veya Film Tasarımı alanlarının birinde
doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Toksikoloji Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Eczacılık Fakültelerinin Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında doktora
yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Eğitim Yönetimi veya Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi veya Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması Bölümlerinin birinden doktora derecesine sahip
olmak.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak ve Enerji Bitkileri Tarımı konusunda
doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku
Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Ceza Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Prof:22 Doç:16 Dr.Öğr.Üyesi:17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR