ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK751802
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.01.2020
Son başvuru Tarihi
:
27.01.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 26, 24, 23, 31 ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” sayfasından ulaşılabilir.

Birimi Bölümü Açıklama Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Matematik Matematiksel Analiz / 20404 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı Filoloji Temel Alanı, Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı / 4019 1
Psikoloji Psikoloji (1) 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Yönetim ve Strateji / 1147 Etik ve Uygulamalı Etik / 114703 Uluslararası Kurumlar / 114712 Örgütsel
Davranış / 114708
1
Uluslararası Ticaret Makro İktisat / 1119 Büyüme / 111901 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Biyoenformatik / 92410 Yapay Öğrenme / 92431 Yapay Zeka / 92432 1
Mühendislik / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Öğrenme / 92431 Görüntü İşleme / 92418
Veri Madenciliği / 92429
1
Mühendislik / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Veri Tabanları / 92430 Bulanık Mantık / 92412
Bilgi Sistemleri / 92404
1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri
Mühendisliği
Mühendislik / Endüstri Mühendisliği Tedarik Zinciri
ve Lojistik Yönetimi / 90615
1
Makine Mühendisliği Mühendislik / Makine Mühendisliği Üretim Teknolojileri / 91438 Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) / 91424 Sonlu Elemanlar Analizi
/ 91433
1

Yazılım Mühendisliği

Mühendislik / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Öğrenme / 92431 Görüntü İşleme / 92418 Veri Madenciliği / 92429 1
Mühendislik / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
(2) (Ders Verecek)
2
Mekatronik
Mühendisliği
Mühendislik / Makine Mühendisliği (3) (Ders
Verecek)
1
HUKUK FAKÜLTESİ Kamu Hukuku (*) İdare Hukuku / 50701 1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Mimarlık Planlama Tasarım Temel Alanı / Mimarlık Bilim Alanı Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Sistemleri / 80115 Proje ve Yapım
Yönetimi / 80116
1
Mimarlık Planlama Tasarım Temel Alanı / Mimarlık Bilim Alanı Koruma, Yenileme ve Restorasyon / 80106 Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme / 80118 1
Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama / 80208 Şehir Tasarım / 80210 1
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Rus Dili Öğretimi (Ders Verecek) (4) 1
ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Fizik Bilim Alanı Yoğun Madde Fiziği / 20227 Termodinamik /
20225 İstatistik Fizik / 20208
1

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.
(1) Psikoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doktora programı öğrencilerinde “henüz doktora tez önerisini sunmamış olmak” şartı aranmaktadır. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak
(2) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.
(3) Makine Mühendisliği lisans ve Makine Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmak. Tezli yüksek lisans sonrasında alanında en az 3 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS en az 80 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak
(4) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve Rus Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında Rus dili öğretimi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. ALES sözel puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, Rus dilinde yapılan ve geçerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış ulusal ya da uluslararası dil sınavından en az 80 puan almış olmak.
Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.
Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adaylar beş adet, Doçent adayları ise üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Birim Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi
(1) Psikoloji Böl. (Arş. Gör.) 13.01.2020 27.01.2020 30.01.2020 03.02.2020 07.02.2020
(2) Yazılım Müh. Böl. (Öğr. Gör.) 13.01.2020 27.01.2020 03.02.2020 10.02.2020 14.02.2020
(3) Mekatronik Müh. Böl. (Öğr. Gör.) 13.01.2020 27.01.2020 29.01.2020 31.01.2020 03.02.2020
(4) Yabancı Diller Böl. (Öğr. Gör.) 13.01.2020 27.01.2020 30.01.2020 03.02.2020 05.02.2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR