ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733957
Şehir : Çanakkale
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
49
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Elemanı.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
16.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)


ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR


Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, (2018 yılı için uygulanan kriterlere göre başvurular alınacaktır.)

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

4 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında
ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

6 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

7 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

8 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
KAMU YÖNETİMİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1 - - - -

Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında almış olmak, nükleer enerji ve sosyal kabul, afet yönetimi ve tatbikatlar, yönetimde özerk insan, siyasal katılım ve temsiliyet konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ - - - 1 1

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup aynı alanda doktorasını yapmış olmak. Çevresel etki değerlendirmesi ve halkın katılımı, yerel yönetimler
ve mahalle idaresi ve sosyal müesseseler hakkında çalışmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞ. TEK. İŞLEME TEKNOLOJİSİ 1 - - - -

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, hayvansal su ürünlerinin mineral kompozisyonu, kroket üretimi, bitkisel su ürünlerinin gıda katkısı olarak değerlendirilmesi
konularında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ - 1 1 - -

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olmak. “Sınıf Yönetiminin Etkililiği” ve metaforlar konusunda çalışmaları bulunmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 - - - -

Doçentliğini Öğretmen Yetiştirme alanından almış olmak. İngilizce
yazma öğretimi konusunda tür-temelli yaklaşım ile özel amaçlı İngilizce öğretimi konusunda ihtiyaç analizi çalışmaları yapmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ - 1 1 - -

Doçentliğini Öğretmen Yetiştirme alanında almış olmak, yazma öncesi
stratejileri ile ilgili ulusal ve uluslararası Türkçe ve İngilizce yayın yapmış olmak. Yabancı Dil ve Teknoloji alanında çalışmaları bulunmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 1 - - - -

Alg sistematiği ve moleküler karakterizasyonu, ekonomik değerlendirilmesi ve kirliliği konularında çalışmış olmak.

FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK - 1 1 - -

Kuark ve Acayip Kuark maddeyi Brans-Dicke, Self Creation, Creation Field ve f(R,T) gravitasyon teorilerinde çeşitli evren modelleri için
çalışmış olmak.

KİMYA FİZİKOKİMYA 1 - - - -

Doçentliğini kimya alanında almış olmak, yüksek lisans, doktora ve doçentlik sonrası çalışmaları polimer bilimi ile ilgili olmak, enzimatik
polimerizasyon konusunda çalışmaları olmak.

MATEMATİK GEOMETRİ - 1 1 - -

3-boyutlu Sasaki uzayında küresel eğrilerin karakterizasyonu ve 3- boyutlu Sasaki manifoldunda sonlu tipten eğrilerle ilgili çalışma
yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
GELENEKSEL TÜRK
SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI - - - 1 1

Geleneksel ipek dokumacılığı ve geleneksel tekstillerin sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SERAMİK VE CAM SERAMİK 1 - - - -

Seramik sanatı alanında lisans yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecesi ve plastik sanatlar temel alanında doçent ünvanı almış olmak. Geleneksel Çanakkale seramikleri konusunda ve seramik eserlerin alımlama kuramı bağlamında etkileri ve okunabilirlikleri üzerine
projeler ve yayın yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ FELSEFE TARİHİ - - - 1 1

Felsefe ve Din Bilimleri programında doktora yapmış olmak. Hulefa-i Raşidin dönemi Biat politikaları konusunda ve Göktanrı inanışı konusunda çalışma yapmış olmak. Sosyal medya ve din alanlarında
çalışmaları olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS 1 - - - -

Hadis bağlamında Alman Oryantalizmi üzerine çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
GAZETECİLİK YAYINCILIK YÖNETİMİ - - - 1 1

Sanayi 4.0 ve Tasarım konusunda bilimsel eserleri bulunmak. kitap, basılı eser tasarımı, marka, tanıtım ve reklam film projelerinde görev almış olmak; tasarım alanında patent- tescile sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ 1 - - - -

Nehirlerde su ve sediment kalitesinin ve ağır metal kirlenmesinin izlenmesi ve barajların çevresel etkileri konusunda çalışmış olmak. Balık Çiftliklerinin Çevresel Etkilerinin izlenmesi konusunda araştırmalar yapmak. Aktif olarak bir COST (Avrupa Birliği’nde)
projesinde görev almak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ - 1 1 - -

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, gıdalarda lazer indüklenmiş plazma spektroskopisi, taşınabilir kızılötesi ve Raman spektrometreleri konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SİSMOLOJİ 1 - - - -

Ayvacık ve Biga yarımadası depremlerini izleme ve değerlendirme,
aktif kaynak sismolojisi, deprem tehlikesi-zemin davranışı konularında çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞ VE TERMODİNAMİK - 1 1 - -

Doktorasını Kimya Mühendisliği Anabilim dalında tamamlamış olup,
süperkritik karbondioksit ortamında polimerizasyon ve süperhidrofop, süperhidrofil yüzeyler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MALZEME BİLİMİ
VE MÜHEN.
MALZEME BİLİMİ
VE MÜHEN.
- 1 1 - -

Korozyon konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmak.
Biyomalzeme konusunda proje (Kosgeb, Tübitak vb) yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR.
ÖĞR. ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ACİL YARDIM - - - 1 1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını yapmış olmak. Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME VE ULUS.İKT. - 1 1 - -

Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak. Vergi yapısının, askeri harcamaların, kamu borçlanmasının ve kamu sektörünün ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi konularında çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASİ TARİH - - - 1 1

2. Dünya Savaşı dönemi Türk-Alman siyasi ilişkileri ve Cumhuriyet
Dönemi Türk-Alman basın tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASET BİLİMLERİ VE
KAMU YÖN.
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - - - 1 1

Göç ve mülteci yönetimi ile siyaset ve yoksulluk politikaları konularında çalışma yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. - 1 1 - -

Spor Bilimleri alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Sosyal-ekolojik Model, kırsal öğrenciler, fiziksel aktivite bilgisi, egzersiz davranışı değişim basamakları ve tekno-pedagojik alan bilgisinin geliştirilmesi
konularında araştırma yapmış olmak.

REKREASYON REKREASYON - - - 1 1

Engellilerde Rekreasyon konularında bilimsel araştırmalar yapmış
olmak.

TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR.
ÖĞR. ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
KULAK, BURUN,
BOĞAZ
1 - - - -

TCR ile çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ 1 - - - -

Kemik ve yumuşak doku patolojileri ile böbrek transplantasyon patolojisi konusunda deneyim ve çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİ - - - 1 1

Akciğer kanserinin cilt metastazları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
NÖROŞİRURJİ - - - 1 1

Anterior koroidal arter anatomisi ve posterior kominikan arter
anatomisi konusuda konusunda çalışmaları olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 - - - -

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatobiliyer sistem hastalıklarında renin angiotensin aldosteron sisteminin rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ - - - 1 1

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda klinik çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - - - 1 1

Çocuk Hematoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak ve bu konuda lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI - 1 1 - -

Halk Sağlığı bilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Zoonoz hastalıklar, çiftçi sağlığı ve insan-hayvan etkileşimi, veteriner halk
sağlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ - 1 1 - -

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 1 - - - -

Tıp Doktoru ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak, Doktora düzeyinde Temel Onkoloji eğitimi almış olmak, Onkoloji alanında uluslararası çalışma ve araştırma deneyimi ve yayınları olmak, Oksidatif DNA hasarı, Elektromanyetik alan, Poli(inülin) Nanojel ilaç taşıyıcı sistemleri ve Cisplatin ototoksisitesi konularında bilimsel araştırma ve
yayınlar yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA - - - 1 1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak. İsotretinoinin yan etkilerinin izlenmesinde biyokimya testlerinin referans değişim değeri kullanılarak yorumlanması ile ilgili çalışma ve
glukoz interferansıyla ilgili preanalitik çalışma yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 1 - - - -

Pazarlama alanında doçent ünvanı almış olmak. Sürdürülebilir Turizm Pazarlaması, Kültür Turizmi, Tüketici Davranışları, Girişimcilik, Alternatif turizm pazarlaması, Turizm ve Sosyal Medya Uygulamaları
konularında çalışmalar yapmış olmak.

SEYAHAT İŞLET. VE TURİZM REH. SEYAHAT İŞLET. VE TURİZM REH. - 1 1 - -

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı doktora mezunu olmak ve Turizm Bilim alanından doçent ünvanı almış olmak. Turizm işletmelerinde
yetenek yönetimi ve iş değerleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR.
ÖĞR. ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. 1 - - - -

Doçentliğini muhasebe alanında almış olmak, AB projelerinde çalışmış olmak, performans muhasebesi ve sivil toplum kuruluşları muhasebesi
alanında yayınları olmak.

GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ - 1 1 - -

Hayvan besleme alanında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi, bütünleşik tarım sisteminde toprak, bitki ve hayvansal verimlilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Hayvan besleme, yem
bitkileri ve yem teknolojisi konularında uzman olmak.

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA - - - 1 1

İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak. İnovasyon tutumları ve engelleri konusunda KOBİ'lere yönelik çalışması olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
MADENCİLİK VE MADEN
ÇIKARMA
SONDAJ TEKNOLOJİSİ 1 - - - -

Yeraltı Radarı ve Yapı Radarı ile maden, aktif tektonik, arkeoloji, savaş arkeolojisi ve restorasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MADENCİLİK VE
MADEN ÇIKARMA
MADEN TEKNOLOJİSİ 1 - - - -

Potansiyel alan verileri yardımıyla yeraltı modellemesi, sismik mikrobölgeleme ve tahribatsız yöntemlerle ilgili çalışmaları olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ - - - 1 1

Kimyasal Banyo Depolama Yöntemi ile Üretilen Metal Oksit ve Nanokompozitlerinin Elektrokimyasal ve Gaz Hassasiyeti Özellikleri
alanında basılı yayını olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
TIBBİ HİZMETLER VE
TEKNİKLER
İLK VE ACİL YARDIM - - - 1 1

Tıp Fakültesi mezunu ve uzman doktor olmak. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici belgesine sahip olmak.

ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
ÇOCUK BAKIMI VE GENÇ.HİZ. ÇOCUK GELİŞİMİ - - - 1 1

Erken çocukluk döneminde elektronik hikâye kitaplarının 4-6 yaş çocuklarının kelime edinimine etkisi, okul öncesi dönemde çoklu ortam öğrenme, erken okuryazarlık becerileri ve etkileşimli kitap okuma
üzerine çalışmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR.
ÖĞR. ÜYESİ
DER. AÇIKLAMA
KİMYA VE
KİMYASAL İŞL.TEK.
LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ 1 - - - -

Hasat erozyonu ve sıçrama erozyonu konusunda araştırmalar yapmış olmak.

PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ - - - 1 1

Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Nitrat giderimi ve ultrases konusunda uluslararası çalışmaları bulunmak. TÜBİTAK proje
yürütücülüğü yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR