ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 47 Öğretim Üyesi alıyor

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK695615
Şehir : Çanakkale
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
47
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.10.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)

2. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, (2018 yılı için uygulanan kriterlere göre başvurular alınacaktır.)

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

4. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha, Doçentlik Belgeleri, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

6. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

7. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

8. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER - - - 1 1 Bazı katalan çokyüzlülerle ilgili metrik geometriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞ. SOS. POLİTİKA VE SOS. GÜVENLİK - - - 1 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Avrupa Birliği'nde istihdam odaklı asgari gelir desteği uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
KLİNİK BİLİMLER PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 - - - - Finite element stress analizi ve geriatrik diş hekimliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ - 1 1 - - Generalize agresif periodontitisin cerrahi olmayan tedavisinde kullanılan farklı antibiyotiklerin klinik etkileri konusunda çalışması olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
MATEMATİK VE FEN BİL. EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 1 1 - - Doçentlik ünvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak. Fen Eğitimi, Biyoloji Öğrenme Ortamları Profilleri, kişilerarası davranışlar, öğrenci algıları, tutum konularında çalışmalar yapmış olmak. Dairesel modeller ve çok katmanlı analiz tekniklerini kullanmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
ARKEOLOJİ PREHİSTORYA 1 - - - - Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi Prehistoryası konusunda yayınları ve kazısı olmak. Kültürel Miras konusunda çalışmış olmak.
FİZİK ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ - 1 1 - - Hartree-Fock yönteminde alternatif baz fonksiyonları ve elektron korelasyon yöntemleri üzerine çalışmaları olmak. Atomik ve moleküler sistemler için konfigürasyon etkileşimi ve eşleşmiş grup yöntemleri ile teorik ve hesaplamalı çalışmalar yapmış olmak.
KİMYA ORGANİK KİMYA - 1 1 - - Çeşitli aroil tiyoürelerin ve tiyokarbamatların sentezi, spektroskopik özelliklerinin incelenmesi ve anyon sensörü olarak kullanımları ve de oksidatif oksokromamin komplekslerinin sentezi ve uygulamaları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
SOSYOLOJİ GENEL SOS. VE METODOLOJİ 1 - - - - Edebiyat Sosyolojisi, Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Yaşlılık Çalışmaları ve Türkiye'de Erken Dönem Düşünce Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TARİH ESKİÇAĞ TARİHİ 1 - - - - İstanbul ve Gelibolu Yarımadası'nın eskiçağ tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
TİYATRO OYUNCULUK - - - 1 1 Sahne sanatları alanında doktora yapmış olmak. Türk tiyatrosunda gerçeklik temsili sorunsalı ve metadram kavramı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TEKSTİL TASARIMI TEKSTİL TASARIMI - - - 1 1 El Sanatları Doktora Programından mezun olmak. Tokat Yazmacılığı, geleneksel ve modern keçecilik alanında çalışmalar yapmış olmak. Lif sanatında farklı teknikler kullanarak ürünler ortaya koymuş olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK İSLAM EDEBİYATI - - - 1 1 Mevlevî Menkabeleri üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TELEVİZYON 1 - - - - İletişim Fakültelerinin Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmak. Radyo Programcılığı, Fotoğrafçılık, Spikerlik konularında ders vermiş ve akademik çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
PEYZAJ MİMARLIĞI BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞ. 1 - - - - Bitkisel Tasarım ve Kültürel Peyzaj konularında çalışmalar yapmış olmak.
PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ TEKNİKLERİ - - - 1 1 Peyzaj Mimarlığı Lisans mezunu olmak. Kentsel yeşil alanlar ve vandalizm konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ 1 - - - - Hububat teknolojisi, gıdaların kurutulması ve ısıl işlem stabilizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ - 1 1 - - Gıda Mühendisliği Mezunu olup Doçentliğini Gıda bilimleri alanında almış olmak. İzmir Tulum Peynirinde ve Gıda çalışanlarında Staphylococcus aureus varlığı ve enterotoksin üretimi yanı sıra süt endüstrisinde biofilm ve quorum sensing konularında çalışmalar yapmış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİDROLİK - - - 1 1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Hidrolik alanında doktora yapmış olup, su yapılarında taban malzemeleri ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROSES VE REAKTÖR TASARIMI - 1 1 - - Doktorasını ve Doçentlik ünvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, pervaporatif desalinasyon ve pervaporasyon biyokatalitik membran reaktör konularında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
EBELİK EBELİK - - - 1 1 Tıp eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Ebelik eğitimine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ - - - 1 1 Çocuklarda üriner sistemin konjenital darlıkları hakkında çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN, BOĞAZ 1 - - - - Kulakla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK VE REKONST. CERRAHİSİ - - - 1 1 Diyabetik hastalardaki ayak dolaşımı konusunda çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ - 1 1 - - Tıbbi Patoloji alanında doçent olmak. Baş boyun bölgesi patolojileri konusunda çalışmaları olmak. Deneysel hayvan çalışmaları olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ - - - 1 1 Gastrointestinal ve hepatopankreatobiliyer patoloji alanında çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ 1 - - - - Böbrek Nakli Sertifikasına sahip olmak. ADMA'nın böbrek ve testiste patolojik durumlardaki etkileriyle deneysel çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÜROLOJİ - 1 1 - - Avrupa Üroloji Board (Fellow of EBU) sertifikası almış olmak. Kadın seksüel disfonksiyonu konusunda araştırma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM - - - 1 1 Hiperemezis gravidarumlu gebelerde oksidatif stresin değerlendirilmesinde Nitrik Oksitin rolü hakkında çalışma yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ - - - 1 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Omurga cerrahisi ve biyomekaniği, kalça artroplastisi ve biyomekaniği, diz artroskopisi, el ve üst ekstremite cerrahisi ve mikrocerrahi konularında çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 1 1 - - Ergen sağlığı ve hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERMATOLOJİ - 1 1 - - Atopik dermatitli hastalarda VDR gen polimorfizmleri ve psoriasisli hastalarda MTHFR gen polimorfizmleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ FARMAKOLOJİ 1 - - - - Tıbbi farmakoloji uzmanı olmak. İlaç taşıyıcı sistemleri ve farmakogenetik alanlarında uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ - - - 1 1 Tıp doktoru olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK - - - 1 1 İstatistik alanında lisans, Tıp fakültesi biyoistatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Boylamsal veri ve kayıp veri konularında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ - - - 1 1 Histoloji ve embriyoloji (TIP) alanında doktorasını yapmış olmak. Travmatik beyin hasarı ve karaciğer hasarı oluşturma ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak. Axolotl (Ambystoma mexicanum) deney hayvanı ile ilgili histolojik çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA - 1 1 - - Tıbbi Biyokimya'da Doçent ünvanı almış olmak. Apomorfin'in karaciğer toksisitesindeki etkileri; Beyin, spinal kord ve siyatik sinir iskemi reperfüzyon hasarları ve Nuclear Respiratory Factor 1 seviyeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ - 1 1 - - Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak. Turizm sektöründe Yönetim ve Strateji, Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 1 - - - - Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak, neoliberal ekonomi-politikalar, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
MADEN.VE MADEN ÇIKARMA SONDAJ TEKNOLOJİSİ - 1 1 - - Metamorfik kayalarda rutil iz element jeokimyası ve termometresi konusunda çalışmaları olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1 - - - - RNA modifikasyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ - - - 1 1 Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olmak. Ligand-DNA etkileşimleri konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYG. - - - 1 1 Muhasebe anabilim dalında doktora yapmış olmak. Fonksiyonel para birimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
TEKSTİL, GİYİM, AYAK. VE DERİ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1 - - - - Deri mikrobiyolojisi ile dericilik sıvı atıklarının tarımsal ürünlere etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 - - - - Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak. Paydaş ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. DR. ÖĞR. ÜYESİ DER. AÇIKLAMA
FİNANS- BANKACILIK VE SİGOR. MALİYE 1 - - - - Kamu özel sektör ortaklıkları, sivil toplum kuruluşları ve otomatik mali stabilizatörler konularında çalışmalar yapmış olmak.
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BİTKİ KORUMA - - - 1 3 Entomoloji alanında doktora yapmış olmak. Yaprakbitleri ve doğal düşmanları üzerine faunistik ve taksonomik çalışmalar ile bitkisel ekstraktların tarımsal zararlı böceklere etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR