BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK734600
Şehir : Bursa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
40
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
17.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)
7 - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO
ÜNV.
K.D. AD. AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini müzik eğitimi alanından almış
olmak. Piyano performans anksiyetesi ile özyeterlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini biyoloji eğitimi alanında almış olmak. Beyin-eğitim ilşkisi ve derin öğrenme yaklaşımı konularında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Ortaokul matematik öğretmen adaylarının internet ortamındaki kaynakları kullanım düzeyleri ve semiyotik üçgenin geometri öğretiminde kullanımı konularında çalışmaları
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Yeni ve yakın çağ tarihi alanında doçent ünvanını almış olmak. Yerel tarih ve eğitim tarihi alanlarında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BOTANİK DOÇENT 1 1 Palinoloji ve/veya bitki sistematiği
konularında çalışmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Kanser ilişkili gen mutasyonları, genotoksite, antigenotoksite, nanogenotoksite, radyokoruyucu etki alanlarında çalışmış olmak ve GenBank (NCBI)’ta kayıtlı
nükleotid dizilerine sahip olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1 İklim değişikliklerinin makroalgler üzerine fizyolojik etkileri alanında çalışmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ DOÇENT 1 1 Manyetik nanokompozitlerin yapısal ve
manyetik özelliklerinin incelenmesi alanında çalışmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANORGANİK KİMYA DOÇENT 1 1 Sulu çözeltide kompleks kararlılık sabitlerinin
hesaplanması alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANORGANİK KİMYA DOÇENT 1 1 İmin-oksimler ile imin-oksim metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
MATEMATİK UYGULAMALI
MATEMATİK
PROFESÖR 1 1 Genelleştirilmiş Q-Holomorf fonksiyonlar
alanında çalışmalar yapmış olmak
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO BİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRETİM
BAHÇE TARIMI PROFESÖR 1 1 Alpin bölgede yetişen nadir ve endemik
bitkilerde dormansi ve çimlenme davranışları üzerinde çalışmalar yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMAN PROFESÖR 1 1 Yönetim muhasebesi, davranışsal muhasebe ve kurumsal kaynak planlaması alanlarında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA PROFESÖR 1 1 Teknolojik ürün ve hizmet pazarlaması ile pazarlama etiği alanlarında çalışmaları olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA PROFESÖR 1 1 Kamu kesiminde performans denetimi alanında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖL. TÜRK İSLAM
SANATLARI TARİHİ
DOÇENT 1 1 Erken devir Osmanlı mezar taşları ve Osmanlı
mimarisi üzerine çalışmaları olmak. Ebru ve hat sanatkârı olmak.
KARACABEY MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI DOÇENT 1 1 Ziraat Fakültesinden mezun olmak, hayvan besleme ve yemler konusunda doktora yapmış olmak, manda besleme konusunda deneyimli
olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MYO BİTKİSEL VE
HAYVANSAL ÜRETİM
ORGANİK TARIM DOÇENT 1 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında
Doçent ünvanı almış olmak. Bitkilerde tuz stresi konusunda çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 İleri oksidasyon prosesleri, elektrokimyasal oksidasyon prosesleri, elektrokimyasal ozon üretimi ve yapay sinir ağları konularında
çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları alanında Doçent ve Romatoloji
uzmanı olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Ortopedik rehabilitasyon ve propriyosepsiyon konularında çalışmış olmak. Patellofemoral
ağrı hakkında yurtdışında çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doktora derecesine sahip olmak. Yanık alanında ve biyomekanik alanında çalışmaları
olmak.
SOSYAL BİLİMLER MYO DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET PROFESÖR 1 1 Uluslararası İktisat Bilim Alanında Doçent
unvanı olmak ve Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MYO MAKİNE VE METAL
TEKNOLOJİLERİ
TARIM MAKİNELERİ PROFESÖR 1 1 Doktora ve sonrası çalışmalarını tarım makineleri ve yenilenebilir enerji alanında
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM
PROFESÖR 1 1 Patoloji alanında doktora yapmış olmak.
Endoskopik -jinekolojik cerrahi deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN
HASTALIKLARI VE DOĞUM
DOÇENT 1 1 Perinatoloji konusunda yurt dışında çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN VE BOĞAZ
HASTALIKLARI
PROFESÖR 1 1 Rinoloji ve İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi alanında deneyim sahibi olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
GÖĞÜS
HASTALIKLARI
DOÇENT 1 1 Akciğer tüberkülozu, spirometri ve pulmoner
rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
DOÇENT 1 1 Brakiterapi ve çocuk radyasyon onkolojisi
konusunda deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIBBİ
MİKROBİYOLOJİ
DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji
ve Klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA DOÇENT 1 1 Teke spermasının dondurulması, koç spermasının liyofilizasyonu ve in vitro fertilizasyon konularında çalışmalar yapmış
olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Veteriner iç hastalıkları alanında vahşi ve pet hayvanları ile ilgili projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almak, vahşi hayvanların kalp fonksiyonları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Kanatlı hayvanların mikoplazma, infeksiyöz bronşitis ve salmonella enfeksiyonları ve bu hastalıkların moleküler teşhisleri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Bal arılarında ve yabani kuşlarda bulunan parazitler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER VETERİNERLİK PATOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Hayvanlarda solunum sistemi hastalıkları, deri tümörleri ve yara iyileşmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER
BÖL.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ DOÇENT 1 1 Evcil memelilerde eklemlerin sinirsel uyarımı ve evcil kanatlılarda kemik biyomekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Ruminantlarda metabolizma hastalıklarından (ketozis, asidozis, hipokalsemi) korunmaya yönelik ve neonatal dönem ruminantlarda barsak sağlığının ve bağışıklığın desteklenmesini hedefleyen besleme metotları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ PROFESÖR 1 1 Akaroloji ve Arthropod Toksikolojisi konularında uzman olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Süt Teknolojisi alanında Süt Ürünleri
Reolojisi ve Probiyotikler konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BİYOMETRİ VE GENETİK PROFESÖR 1 1 Zootekni mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını genetik alanında yapmış olmak.

Son Başvuru Tarihi : 17.12.2019 Salı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR