BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bursa Teknik Üniversitesi 11 Araştırma/Öğretim Görevlisi alacak

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK811583
Şehir : Bursa
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
29.06.2020
Son başvuru Tarihi
:
14.07.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan olunur.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi 29.06.2020 Sınav giriş tarihi 22.07.2020
Son başvuru tarihi 14.07.2020 Sonuç açıklama tarihi 24.07.2020
Ön değerlendirme tarihi 17.07.2020 İlan detaylarının ve sonuçların ilan edileceği internet adresi www.btu.edu.tr

İLAN NO

FAKÜLTE / BÖLÜM / ABD

KADRO UNVANI

K/D

ALES PUAN TÜRÜ

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

2020/1 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Biyomühendislik Biyomühendislik Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Biyomühendislik veya Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomühendislik veya Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2020/2 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri
Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Çevre Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2020/3 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Fizik
Fizik
Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Fizik Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak, Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2020/4 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Gıda Mühendisliği
Gıda Bilimleri
Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2020/5 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Kimya Biyokimya Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Kimya veya Biyokimya Bölümü lisans mezunu olmak. Biyokimya Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2020/6 Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Kimya Fizikokimya Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Fizikokimya Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2020/7 Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Araştırma Görevlisi 6 SAY 1 Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2020/8 Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Yaban Hayati
Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Orman Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak
2020/9 Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama Araştırma Görevlisi 7 SAY 1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak.
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2020/10 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 SÖZ 1 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
2020/11 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 SÖZ 1 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)
2-YÖK formatlı özgeçmiş
3-ALES belgesi (sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)
4-Yabancı dil belgesi
5-Öğretim Görevlisi için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (onaylı) veya E-Devletten alınan belge
6-Araştırma Görevlisi için Yüksek Lisans öğrenci belgesi (ilanın özel şartlarına göre)
7-Lisans programı transkripti (onaylı)
8-Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
9-Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)
10-Nüfus cüzdanı fotokopisi
11-Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet )
12-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

BAŞVURU NOTLARI:
1-Araştırma Görevlisi (Fakülteler) kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrosu için başvuru yapacak adayların ALES Puanının 70, Yabancı Dil Sınav Puanının asgari 90 olması gerekir. Mevcut yönetmelik gereğince Öğretim Görevlisi Yabancı dil Sınavı Sözlü olarak yapılacaktır.
2-Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
3-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4-Başvuru evrakı iade edilmeyecektir.
5-Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
7-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
8-Başvurular, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır.
9-E-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim edecektir.
10-Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım/BURSA
Tel : (0224) 300 34 04 - 34 58 - 36 33
Faks : (0224) 300 34 19
E-Posta : dbmmf@btu.edu.tr
Orman Fakültesi: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 Yıldırım/BURSA
Tel : 0 (224) 300 34 24 - 34 70
Faks : 0 (224) 300 34 29
E-Posta : of@btu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksek okulu: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No: 85 16330 Yıldırım/BURSA
Tel : 0 (224) 300 33 64 - 33 65
Faks : 0 (224) 300 33 89
E-Posta : ydyo@btu.edu.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR