BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK789813
Şehir : Burdur
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
32
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
0

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;
İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR
- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
- Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

PROGRAMI/ ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI

UNVANI

TAHSİS EDİLEN KADRO

NİTELİKLERİ

DERECESİ ADEDİ
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri alanında almış, Türk
Eğitim Sistemi, motivasyon, örgütsel bağlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış, birleştirilmiş sınıfların öğretimi, eğitim ve öğretim programları geliştirme ve değerlendirme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Nanobilim ve Nanoteknoloji Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Profesör 1 1 Kimya Bilim Alanında Doçentliğini almış, Hidrür
Oluşturma, Atom Tuzağı, Metal Zenginleştirme ve Gaz Sensörü konularında çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji Doçent 1 1 Orman yangınları sonrası böcek ve memeli
komünitelerinin değişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tarih Eskiçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı'nda doktora yapmış, Hitit Florası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi ve Politikası Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış, Sağlık
Bakanlığının Yapısı ve Hastane çalışanlarının imajı konularında çalışma yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Kamu Yönetimi alanında doçentliğini almış, Avrupa Birliği, Demokratik Yönetim ve İnsan Hakları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Montaj hattı dengeleme problemi konusunda
çalışmaları olmak.
Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali Profesör 1 1 Kentsel alanlarda dış mekan bitki tercihi ile dış mekan
rekreasyon potansiyeli konularında çalışmalar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1 İnconel, magnezyum, paslanmaz çelik ve kompozit malzemelerin talaşlı imalatı konularında çalışmaları olmak.

İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış, örgütsel davranış ve girişimcilik konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Ekonomi ve Finans Ekonomi Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 İktisat alanında doktora yapmış, finansal gelişme
konusunda çalışma yapmış olmak.
Ekonomi ve Finans Finans Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktora yapmış, Finansal yapılabilirlik analizleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Ekonomi ve Finans Finansal Ekonomi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme alanında doktora yapmış, firma değerlemesi konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üys. 1 1 Endodonti alanında çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Bilimler Pedodonti Dr. Öğr. Üys. 2 1 Engelli çocuklar üzerine çalışma yapmış olmak.
Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üys. 1 1 Kuafaj materyalleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Temel Bilimler Temel Bilimler Dr. Öğr.
Üys.
2 2 Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında
doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Temel Bilimler Temel Bilimler Dr. Öğr.
Üys.
2 1 Tıp Fakültesi mezunu, Anatomi alanında doktora veya
uzmanlığını yapmış olmak.
Temel Bilimler Temel Bilimler Dr. Öğr. Üys. 2 1 Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Temel Bilimler Temel Bilimler Dr. Öğr. Üys. 2 1 Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Temel İslam Bilimleri Fıkıh Dr. Öğr. Üyesi 2 1 İslam Hukuk Biliminin teşekkül dönemi konusunda çalışmış olmak
İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve
İslami Türk Edebiyatı
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Tasavvufi Mesneviler üzerine çalışmış olmak.

BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış,
Oyunlarda sezgisel optimizasyon metotları alanında çalışmaları olmak.
Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Evrimsel hesaplama tabanlı kümeleme ve boyut azaltma yöntemleri alanında çalışmaları olmak.
Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, 3-
boyutlu matematiksel modelleme ve kapalı cebirsel eğriler alanında çalışmaları olmak.
Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Derin öğrenme ile video işleme alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doçent 1 1 Ruhsal Hastalıklarda Stigma (damgalama) üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansal Yönetim Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış, muhasebe tarihi konusunda çalışmaları olmak.
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Doçent 1 1 Ultrases ve polimer alanında çalışmaları olmak.
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bahçe Tarımı Doçent 1 1 Elmalarda mutasyon ıslahı, kalıtım derecesi ve ağaç mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR