BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK725386
Şehir : Bitlis
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
29.11.2019 17:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 1

Yükseköğretim kurumlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesinden veya Fakültelerin İşletme Bölümleri lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Güvenlik hizmetlerinde en az 5 (beş) yıl ve Yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl deneyime sahip
olmak. (ALES ve Tezli Yüksek Lisans Muafiyeti vardır.)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ POSTA HİZMETLERİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3 1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik veya Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla Posta Hizmetleri alanında en az 5 (beş) yıl sektör deneyimine
sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YAŞLI BAKIMI PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4 1

Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 1

Reklamcılık veya Halkla ilişkiler Tanıtım Bölümü lisans mezunu olup, Halkla ilişkiler Tanıtım veya Bölgesel Araştırmalar alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans sonrası belgelendirmek
kaydıyla Kamu kurumlarında en az 10 (on) yıl deneyime sahip olmak.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI
BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ
BESLENME VE DİYETETİK
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
5 1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Beslenme ve
Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ
BESLENME VE DİYETETİK
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
6 1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Beslenme ve
Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi :14.11.2019
Son Başvuru Tarihi :29.11.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi :03.12.2019
Sınav Giriş Tarihi :06.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi :09.12.2019
Kabul Edilecek Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi :Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.beu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4- Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları; 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

İSTENEN BELGELER:
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik kadro Başvuru Formu)
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6- ALES Belgesi,
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR